An nochtadh a tháirgeann méadair chliste

Tá dhá chineál réimse leictrigh agus mhaighnéadaigh ann - minicíocht phríomhlíne agus radaimhinicíocht. Táirgeann méadair chliste réimsí leictreamaighnéadacha minicíochta príomhlíne níos ísle ná méadair thraidisiúnta.  Ó thaobh réimsí leictreamaighnéadacha radaimhinicíochta, tá an nochtadh an-íseal ar roinnt cúiseanna.  Tá cumhacht an tarchuir íseal. Is gnách nach mbíonn tú go díreach ina aice leis an méadar nuair a dhéanann sé tarchur. Agus bíonn tréimhse an nochta íseal chomh maith - is gnách nach mbíonn ach aon teachtaireacht ghearr amháin sa lá ann ar an gcéad dul síos.  Tugtar tuilleadh eolais sna Ceisteanna Coitianta thíos ar na leibhéil nochta shábháilte a tháirgeann na méadair chliste.

Is le teicneolaíocht 2G (nó GSM) a dhéantar an chumarsáid leis na méadair chliste atá ESB Networks a fheistiú.  Féadfaidh sé go n-oibreoidh sé sin ag ceithre mhinicíocht shonracha éagsúla: 850, 900, 1800 agus 1900 meigiheirts (MHz).  Tá siad siúd an-chosúil leis na minicíochtaí atá ag teicneolaíochtaí eile gan sreang.
Is ar thrí fhachtóir a bhraitheann an nochtadh a fhaigheann duine ó mhéadar cliste: cumhacht an tarchuir, an t-achar ón méadar, agus tréimhse an nochta.  Déanaimid cíoradh ar gach ceann díobh sin sna ceisteanna seo a leanas.
Amhail na fóin phóca óna dtagann an teicneolaíocht chumarsáide a n-úsáideann na méadair chliste í, deartar na méadair chliste chun tarchur a dhéanamh le cumhacht chomh híseal agus is féidir.  Tá uasteorainn 2 vata nó 1 vata (2 W nó 1 W) ar an teicneolaíocht 2G, ag brath ar an minicíocht. Sa chleachtas, féadfaidh an chumhacht a bheith níos ísle, ach is iad seo na huasluachanna féideartha.

Ar nós an uile chineál eile tarchuir, laghdaítear leibhéal an nochta de réir an achair ar shiúl ón méadar cliste.  Seachas i gcás áiteanna gar don mhéadar, titeann an leibhéal go tapa ar fad de bhun athrúcháin “cearnfhad inbhéartach”.  Ciallaíonn sé go laghdaítear an nochtadh faoi cheathair de réir mar a dhúblaítear an t-achar.

Deartar fóin phóca le bheith sábháilte (le go mbeidh nochtadh ann atá faoi na teorainneacha sábháilteachta) fiú nuair a úsáidtear iad gar don chloigeann, gan ann ach ceintiméadar nó dhó eatarthu.  Mar sin tá méadair chliste sábháilte chomh maith, fiú dá n-éireodh leat teacht chomh gar céanna dóibh nuair atá siad i mbun tarchuir.  Ach ar ndóigh, ní gnách go mbeifeá chomh gar céanna do mhéadar cliste.  Is gnách go mbeifeá breis agus méadar amháin ar shiúl uaidh, agus ag an achar sin uaidh, bheadh na leibhéil nochta tite go mór, go hiondúil de bhun fachtóir de bhreis agus 20.

Gach uair is gá don mhéadar cliste sonraí a tharchur chuig ESB Networks, déantar é mar phacáiste gearr aonair sonraí, an-chosúil ar fad le teachtaireacht téacs ghearr nó ríomhphost simplí gearr.  Maireann gach tarchur den chineál sin níos lú ná soicind.  An chaoi a n-oibríonn an teicneolaíocht, níl sé indéanta do mhéadair chliste tarchuir leanúnacha a dhéanamh.

Sonraítear gurb iad na teorainneacha nochtadh an nochtadh cuí meánaithe thar shé nóiméad.  Leis na méadair chliste, bíonn fiú an nochtadh láithreach le linn tarchuir taobh istigh de na teorainneacha nochta.  Ach nuair a fhaightear an meán thar na sé nóiméad shonraithe - rud nach mbeadh ann go cinnte ach aon tarchur amháin gan a bheith níos faide ná soicind - laghdaítear tuilleadh an nochtadh meánaithe.

Déantar nochtadh radaimhinicíochta a thomhas ar dhá bhealach éagsúla.  Nuair a bhíonn duine an-ghar don fhoinse, tomhaistear an Sainráta Ionsúcháin (SAR), agus nuair a bhíonn siad níos faide ar shiúl, tomhaistear dlús na cumhachta.

Má chuireann tú do chloigeann go díreach in aghaidh an mhéadair chliste, is cosúil go dtáirgfeadh sé SAR de thuairim agus 0.5-1.5 W/kg, ag brath ar an treoshuíomh cruinn.  Ag 1 mhéadar ar shiúl, is cosúil go dtáirgfeadh sé dlús cumhachta de thuairim agus 0.2 W/m2.  Cloíonn an dá cheann de na luachanna sin leis na teorainneacha cuí nochta, mar a mhínítear i mbreis sonraí thíos.

Mar a mhínítear thuas, ar an gcéad dul síos, níltear ag súil leis go ndéanfadh méadair chliste tarchur ach aon uair amháin sa lá.  Amach anseo, d’fhéadfadh sé sin méadú, de réir mar a bhaineann comhlachtaí leictreachais nó gnóthaí eile leas as an teicneolaíocht chun táirgí agus seirbhísí nua a thairiscint duit.  Ach ní bheadh ann ach líon beag tarchur gearr aonair agus bearna mhór ama eatarthu.  Agus do rogha féin a bheadh ann glacadh, nó gan glacadh, le ceann ar bith de na roghanna nua sin a d’fhéadfaí a thairiscint.

Amach anseo, de réir mar a fhorbrófar teicneolaíochtaí cliste, féadfaidh tarchuir a bheith ann taobh istigh den áit chónaithe.  Mar shampla, d’fhéadfá scáileán maidir le d’ídiú a bheith i d’áit chónaithe agat, nó fearais chliste a d’fhéadfadh cumarsáid dhíreach a dhéanamh leis an méadar.

Bheadh an chumarsáid sin gan sreang chomh maith.  Mar gheall go mbeadh an raon iarrtha níos lú - agus é teoranta don taobh istigh den áit chónaithe, seachas cumarsáid a dhéanamh leis na stáisiúin bhunáite taobh amuigh den áit chónaithe - bheadh an chumhacht níos lú fós.  Is cosúil go mór go n-úsáidfeadh siad prótacal atá ann cheana, amhail Zigbee.  Chun é sin a thógáil mar shampla, tá Zigbee teoranta do 1/8 W, mar sin is cumhacht é sin a bheadh 16 huaire níos ísle ná fiú an chumhacht uasta a fhéadann méadar cliste a úsáid chun tarchur a dhéanamh taobh amuigh den áit chónaithe. Bheadh an nochtadh níos ísle ar an gcaoi chéanna.

Ag an bpointe seo, ní bheidh na méadair chliste atá á bhfeistiú in ann tarchur a dhéanamh taobh istigh den áit chónaithe.

Tá mórán foinsí nochta radaimhinicíochta ann sa saol laethúil: fóin phóca, Bluetooth, Wi-Fi, fóin DECT, monatóirí linbh srl., agus, ar ndóigh, an teilifíseán agus an raidió craolacháin atá ar an bhfód le fada an lá.

Is ó na foinsí a úsáidtear is gaire don chorp a thagann an nochtadh is airde.  An sampla is follasaí ná fón póca a úsáid taobh leis an gcloigeann chun glao gutha a dhéanamh, cé go gcloíonn sé sin leis na teorainneacha nochta fós.

Táirgeann foinsí eile nochtadh níos ísle, bíodh sé mar gheall go bhfuil cumhacht níos ísle ag baint leo (Wi-Fi agus Bluetooth, mar shampla), é sin nó mar gheall nach n-úsáidtear iad chomh gar céanna don chorp.

Tá roinnt méadar cliste thíos go maith sa chuid íochtar den raon nochta radaimhinicíochta san áit chónaithe, mar gheall nach gnách dóibh a bheith gar don chorp, agus mar gheall ar a annaimhe a dhéanann siad tarchur.

Oibríonn an uile theicneolaíocht gan sreang, méadair chliste san áireamh, trí na sonraí a ionchódú ina radaimhinicíocht ar a dtugtar “tonn iompair”.  Déanann siad amhlaidh trí mhodhnú a dhéanamh ar an tonn iompair.  Is é an tonn iompair a iompraíonn an comhartha idir an seoltóir agus an faighteoir, agus is é an modhnúchán a chumasaíonn seoladh agus asbhaint na sonraí.

Tá sé de nós ag gach teicneolaíocht gan sreang úsáid a bhaint as an minicíocht iompróra chéanna a bheag nó a mhór, ach tá difríochtaí móra sa mhodhnúchán.  D’fhorbair an teicneolaíocht 2G, agus ansin 3G agus 4G patrúin níos fearr modhnúcháin le go bhféadfaí níos mó sonraí a sheoladh, agus is é an scéal céanna é i gcás teicneolaíochtaí eile gan sreang amhail Wi-Fi.  Baineann na méadair chliste atá á bhfeistiú in Éirinn úsáid as teicneolaíochtaí 2G, agus dá bhrí sin tá na modhnúcháin shonracha 2G ag na tarchuir, seachas 3G nó 4G. 

Ní dhéanann na teorainneacha nochta aon idirdhealú, áfach, idir patrúin éagsúla modhnúcháin, is éard a dhéanann siad go bunúsach ná go gcuireann siad srian ar an nochtadh foriomlán.  Tá sé sin amhlaidh mar gheall nach bhfuil aon fhianaise mhaith eolaíochta ann go bhfuil cealla ná fíocháin bheo in ann idirdhealú a dhéanamh idir na cineálacha éagsúla modhnúcháin a úsáideann teicneolaíochtaí éagsúla. An rud tábhachtach go bunúsach ná an nochtadh foriomlán, agus le méadair chliste, cloíonn an nochtadh foriomlán sin leis na teorainneacha nochta.

Táirgeann, amhail gach fearas nó trealamh eile a úsáideann leictreachas príomhlíne. Ach táirgeann méadair chliste réimsí maighnéadacha minicíochta príomhlíne atá i bhfad níos lú ná mar a tháirgeann na méadair thraidisiúnta diosca rothlaigh a bhfuil siad á gcur ina n-ionad.  Táirgeann an dá chineál méadar nochtadh atá taobh istigh go maith de na teorainneacha noctha, ach déanann an méadar cliste é le lamháil i bhfad níos mó.