Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair dhigiteacha leictreachais agus beidh neart buntáistí i gceist leo don chustaiméir, don chomhshaol agus don gheilleagar.

BUNTÁISTÍ AN CHLÁIR NÁISIÚNTA
UM MÉADRÚ CLISTE

Mar chuid den Phlean Gnímh don Aeráid, tá ESB Networks chun gach méadar leictreachais in Éirinn a uasghrádú idir seo agus 2024. Gheobhaidh gach teach, feirm agus gnóthas méadar cliste nua saor in aisce, a thabharfaidh buntáistí do chustaiméirí, don chomhshaol agus don gheilleagar ó 2021 ar aghaidh.

Ceanntásc na físghrafaice faisnéise
Mar chuid den Phlean Gnímh don Aeráid, tá ESB Networks chun gach méadar leictreachais in Éirinn a uasghrádú idir seo agus 2024. Gheobhaidh gach teach, feirm agus gnóthas méadar cliste nua saor in aisce, a thabharfaidh buntáistí do chustaiméirí, don chomhshaol agus don gheilleagar ó 2021 ar aghaidh.
Teach ar chúlra glas

Éire Níos Glaise, Níos Inbhuanaithe

Cabhróidh gach méadar cliste le gach uile dhuine againn a bheith níos tíosaí ar fhuinneamh agus níos lú dochair a dhéanamh don chomhshaol de réir mar a dhéanfaimid dul chun cinn i dtreo saol ar bheag-astú carbóin.

Eolas Níos Fearr

Tabharfaidh an méadar cliste eolas níos cruinne duit maidir leis an bhfuinneamh a úsáideann tú, rud a chuirfidh ar do chumas d’ídiú fuinnimh a bhainistiú ar bhealach níos fearr. I dtrialacha, laghdaigh tomhaltóirí a dtomhaltas suas le 3%, agus suas le 8% le linn buaicuaireanta.

Méadar Cliste
brown-house

Slán Le Billí Measta

Cumasóidh na méadair chliste billeáil níos cruinne, rud a fhágann go mbeidh ré an léimh de láimh agus an bhille mheasta nach mór thart.

Seirbhís Níos Fearr Do Chustaiméirí

Cuirfidh na méadair chliste nua ar chumas ESB Networks fabhtanna a aimsiú níos tapa agus bainistiú níos éifeachtaí a dhéanamh ar an líonra leictreachais. Beidh sé níos éasca duit do sholáthraí leictreachais a athrú agus bogadh chuig áitreabh nua freisin.

Veain ESB Networks
Duine ar an bhfón

Seirbhísí Cliste

Tosóidh comhlachtaí soláthair leictreachais ag cur táirgí agus seirbhísí cliste nua ar fáil a thabharfaidh roghanna níos fearr duit agus a ligfidh duit níos mó leictreachais a úsáid ag na hamanna den lá a mbíonn sé níos saoire.


Ní ghearrfar aon táille bhreise ort as uasghrádú do mhéadair. Amhail cláir eile uasghrádaithe méadar, tá an costas san áireamh sna táillí a íocann tú cheana féin as an líonra leictreachais a úsáid.