Buntáistí

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair dhigiteacha leictreachais agus beidh neart buntáistí i gceist leo don chustaiméir, don chomhshaol agus don gheilleagar.

 Faoi láthair, léann ESB Networks do mhéadar leictreachais de láimh oiread agus ceithre huaire sa bhliain. Tá na méadair chliste in ann an leictreachas a úsáideann tú a thaifeadadh níos minice agus seolann na léamha méadair go huathoibríoch chuig ESB Networks.

Tabharfaidh na méadair chliste eolas níos fearr do chustaiméirí faoin méid fuinnimh a úsáideann siad, cuirfidh ar a gcumas a lorg carbóin a laghdú, agus le himeacht ama, beifear in ann fáil réidh le billí measta. Cumasóidh na Méadair Chliste an t-aistriú chuig líonra leictreachais ar bheag-astú carbóin, eangacha cliste a fhorbairt, agus tacóidh le leictriú córas téimh agus iompair, giniúint in-athnuaite áitiúil, agus micreaghiniúint.

Ó 2021 ar aghaidh, cuirfidh táirgí agus seirbhísí nua ar do chumas cuid de d’ídiú leictreachais a aistriú chuig uaireanta seachbhuaice den lá nuair a bhíonn an leictreachas níos saoire. Amach anseo, beidh feidhmiúlacht sa mhéadar a ligfidh do ESB Networks fabhtanna a aimsiú níos tapúla chomh maith agus bainistiú níos éifeachtaí a dhéanamh ar shábháilteacht do mhéadair.