Bhunaigh an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) an Clár Náisiúnta um Méadrú Cliste agus is é an plean seachadta é chun méadair chliste a leathadh amach ar fud na hÉireann. Tá sé leagtha de chúram ar ESB Networks an clár a chur i bhfeidhm, rud a mbeidh i gceist leis na méadair leictreachais uile in Éirinn a uasghrádú ina méadair chliste.

Tá an Clár Náisiúnta um Méadrú Cliste ina chuid den Phlean Gnímh don Aeráid. Tacóidh na méadair chliste linn aistriú chuig líonra leictreachais ar bheag-astú carbóin ach tacú le forbairt eangacha cliste, leictriú córas téimh agus iompair, giniúint in-athnuaite áitiúil, agus micreaghiniúint. Ón mbliain 2021 ar aghaidh, tosóidh comhlachtaí soláthair leictreachais ag cur táirgí agus seirbhísí nua ar fáil a ligfidh duit níos mó leictreachais a úsáid ag na hamanna a mbíonn sé níos saoire.

Ina dhiaidh sin, is annamh a gheobhaidh tú bille measta, beidh sé i bhfad níos éasca do sholáthraí a athrú agus beidh an chumhacht agat roghanna níos eolasaí a dhéanamh de réir do riachtanas fuinnimh féin. Ina theannta sin, cuirfidh méadair chliste ar chumas ESB Networks fabhtanna a aimsiú níos tapa agus bainistiú níos éifeachtaí a dhéanamh ar an líonra leictreachais.  

Thosaíomar ag feistiú na méadar i gCorcaigh, i Laois agus i gCill Dara i bhfómhar 2019 agus beidh an clár á chur i bhfeidhm ar bhonn céimnithe go dtí 2024. Chuireamar tús leis an obair i gceantair áirithe i mBaile Átha Cliath agus sa Mhí ag tús na bliana chomh maith. Táthar ag súil go mbeidh 250,000 méadar nua feistithe faoi dheireadh 2020 agus go bhfeisteofar thart ar 500,000 méadar gach bliain ina dhiaidh sin go ceann ceithre bliana.