Cúlra

I mí Mheán Fómhair 2018 d’fhógair an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRU) sonraí faoin bplean chun méadair chliste a thabhairt isteach do chustaiméirí tí agus gnó in Éirinn. Tá an Coimisiún tar éis cur i bhfeidhm an Chláir Náisiúnta um Méadrú Cliste (CNMC) a leagan de chúram ar ESB Networks, rud a mbeidh i gceist leis Méadair Chliste a chur in ionad gach méadar leictreachais atá ann cheana. Cuirfear an clár i bhfeidhm ar bhonn céimnithe; cuirfear 250,000 méadar nua isteach in 2019 - 2020, agus thart ar 500,000 méadar eile i ngach bliain ina dhiaidh sin go ceann 4 bliana.

Leis an gclár uasghrádaithe seo in Éirinn, cinnteofar go mbeidh fáil ag tomhaltóirí agus ag gnóthais ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair leictreachais atá á dtabhairt isteach ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain. Tiocfaidh an teicneolaíocht nua seo in áit na seanmhéadar agus cuirfear táirgí agus seirbhísí nua ar fáil mar toradh uirthi, a rachaidh chun sochair do thomhaltóirí Éireannacha, don chomhshaol agus don gheilleagar. Beidh an próiseas aistrithe soláthraí níos éasca mar gheall ar na méadair chliste agus beidh an chumhacht ag tomhaltóirí rogha níos eolaí a dhéanamh bunaithe ar a riachtanais fuinnimh féin. Leis na méadair chliste, beidh an cumas ann forbairt a dhéanamh ar an eangach chliste fuinnimh agus éascófar pleanáil líonra a bheidh níos solúbtha, níos iontaofa agus níos fearr.

Cuirfear eolas níos mionsonraithe ar fáil sna míonna amach romhainn ach tabharfaimid neart fógra do dhaoine sula dtiocfaimid chuig a gceantar chun na méadair nua a fheistiú.