Polasaí maidir le Léamh Méadair

Meter Technician and Customer at Door

ESB Networks agus Léamh Méadair

Tá ESB Networks freagrach as na méadair leictreachais ar fad i ngach teach agus gnó in Éirinn. Léimid gach cineál méadair, amhail méadair mheicniúla, leictreonacha agus íoc-mar-a-úsáidtear.

Seol Chugainn Léamh Méadair
Cuireann léamha méadair ar do chumas monatóireacht a dhéanamh ar d’úsáid leictreachais.
Tabharfaidh léitheoir méadair cuairt ort suas le ceithre huaire sa bhliain le do mhéadar a léamh. Déantar meastachán dhá uair sa bhliain.

Mura mbíonn tú sa bhaile nuair a thiocfaidh an léitheoir méadair, fágfar cárta duit a iarrann ort seol chugainn léamh méadair.

Más ag bogadh isteach in áitreabh nó amach as, beidh ort léamh méadair a chur isteach tráth an bhogtha ionas go mbeidh do sholáthraí leictreachais in ann an bille deireanach a eisiúint duit.

Má chailleann tú an eochair do do mhéadarchaibinéad, beimid lánsásta ceann ionaid a sheoladh chugat.

Cuir glao ar 1850 372 757 nó +353 21 2386555.

Léamh Méadair de réir na Ceathrún Uaire

I gcás tomhaltóirí móra tráchtála agus tionsclaíocha, úsáidtear an Méadrú de réir na Ceathrún Uaire (QH).  Déanann na méadair seo taifead ar an ídiú leictreachais do gach tréimhse 15 nóiméad i gcaitheamh an lae.

Níl an t-eolas sin ar fáil ar thaispeáint an mhéadair.  Ina áit sin, taispeánann an méadar iomlán carnach an ídithe lae agus oíche.  Léimid na méadair QH ar fad trí chian-nasc.  Tar éis dúinn na sonraí a bhailíochtú, tugaimid na léamha ar aghaidh do do sholáthraí.

Mura n-éiríonn linn do mhéadar a léamh, tabharfaidh duine dár dteicneoirí cuairt ar do áitreabh leis an bhfadhb a réiteach.  Féadfaidh sé na léamha a bhailiú de láimh freisin, más gá.