​Méadair Mheicniúla le Diosca Imrothlach a léamh

Méadar 24 uair an chloig le Diosca Imrothlach a léamh

Méadar 24 uair an chloig le Diosca Imrothlach

Déanann an méadar seo taifead ar d’úsáid leictreachais ar aon chlár amháin agus suiteáiltear é sa chás go bhfuil tú ar an Taraif Uirbeach 24 uair an chloig nó ar an Taraif Thuaithe 24 uair an chloig.

 

Conas léamh a ghlacadh

  • Breac síos an uimhir atá ar an taispeáint ó clé go deas.
  • Ná tabhair aon aird ar aon fhigiúirí atá i gcló dearg ná a bhfuil bosca dearg timpeall orthu.

Tabhair do d'aire: Má tá taiscthéitheoirí oíche agat, d’fhéadfadh sé go mbeadh dhá cheann de na méadair sin suiteáilte agat nó méadar Lae agus Oíche amháin.

Méadar Am an Lae (Lá agus Oíche) le Diosca Imrothlach a léamh

Méadar Am an Lae (Lá agus Oíche) le Diosca Imrothlach

Déanann an méadar seo taifead ar d’úsáid leictreachais i rith an lae agus i rith na hoíche. Má tá tú ar Tharaif Am an Lae, is dócha go mbeidh an cineál seo méadair agat. Tá lasc ama seachtrach faoi leith suiteáilte chun an taraif a rialú (bíonn an clog socraithe go MAG i gcónaí).

D’fhéadfadh sé go mbeadh an uimhir 1 agus 2 nó na huimhreacha rómhánacha I agus II in aice le gach clár. Ar na méadair ar fad de chuid ESB Networks, seasann an uimhir ‘1’ do do thomhaltas oíche agus an uimhir ‘2’ do do thomhaltas lae.

Conas léamh a ghlacadh

  • Breac síos an uimhir atá ar an taispeáint ó clé go deas ar gach ceann de na cláir.
  • Ná tabhair aon aird ar aon fhigiúirí atá i gcló dearg ná a bhfuil bosca dearg timpeall orthu.

Leid Sábháilteachta: Bí cúramach agus tú ag léamh do mhéadair, go háirithe má tá sé thuas go hard in áit nach bhfuil sé éasca teacht air.