Do Mhéadar a Léamh

Úsáidtear trí phríomhchineál méadair leictreachais

  • Dioscamhéadair Mheicniúla Imrothlacha
  • Méadair Leictreonacha
  • Méadair íoc-mar-a-úsáidtear

Cén cineál méadair atá agam?

Chun an cineál méadair a aithint, féach ar an gcur síos ar na cineálacha éagsúla thíos. Lena fháil amach conas do mhéadar a léamh, roghnaigh an rogha chuí.

Méadar Meicniúil

Is é seo an cineál méadair is minice a bhíonn i dteaghais chónaithe. Tá diosca imrothlach aige agus aon ró uimhreacha amháin. Tá dhá chineál ann - Dioscamhéadar Imrothlach 24 uair an chloig agus Méadar Am an Lae.  B’fhéidir go mbeadh Méadar gan Vata suiteáilte ag custaiméirí gnó. Déantar idirdhealú idir an Méadar gan Vata agus an Gnáthmhéadar nó an Méadar Lae agus Oíche leis na litreacha kVArh, atá in aice lena chlár, agus léitear ar an mbealach céanna é. 

Méadar 24 Uair Méadar Lae agus Oíche
Electronic Meter

Méadar Leictreonach

I gcás fhormhór na n-áitreabh tráchtála agus roinnt áitreabh tionsclaíoch, úsáidtear an méadrú nach de réir na ceathrún uaire (NQH). Tá clár leictreonach ag roinnt mhaith de na méadair den sórt seo, le haon taispeáint leictreonach amháin, ar féidir leis scrollú trí léamha éagsúla cláir. D’fhéadfadh sé go mbeadh sruthchlaochladáin bhreise ag custaiméirí móra chomh maith. Tá méadair leictreonacha feistithe i roinnt tithe freisin. Teach Gnó

Méadar íoc-mar-a-úsáidtear

Is féidir le do sholáthraí leictreachais socrú a dhéanamh le méadar íoc-mar-a-úsáidtear a fheistiú ag d’áitreabh. Tá dhá ghné ag baint le gach uile mhéadar íoc-mar-a-úsáidtear, .i. méarchlár custaiméara agus an príomh-mhéadar de chuid ESB Networks.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, fiú má tá méadar íoc-mar-a-úsáidtear agat, go dtabharfaidh léitheoir méadair cuairt ort leis an bpríomh-mhéadar a léamh go fóill.

Féach ar ár bhFiséan Tuilleadh Eolais

Leid Sábháilteachta: Bí cúramach agus tú ag léamh do mhéadair, go háirithe má tá sé thuas go hard in áit nach bhfuil sé éasca teacht air.