Seol Chugainn Léamh Méadair

Uimhir uathúil 11 digit is ea an MPRN (Uimhir Thagartha Mhéadarphointe) lena sainaithnítear do nasc leictreachais. Tosaíonn sé le 10…., agus tá sé ar fáil ar do bhille leictreachais.

Cuir isteach do léamh méadair agus ná tabhair aon aird ar aon fhigiúir i gcló dearg ná a bhfuil bosca dearg timpeall air.

Cuir léamh méadair eile leis

Bain úsáid as na boscaí breise más rud é go bhfuil méadar agat a bhfuil diaileanna lae agus oíche air nó má tá breis is méadar amháin agat

Cuir isteach uimhir theagmhála duit féin. Is féidir uimhir bhaile nó uimhir fón póca a chur isteach. I gcás uimhir bhaile, ná déan dearmad an cód ceantair a chur isteach freisin (mar shampla 01 i gcás Bhaile Átha Cliath).

​Do Mhéadar a Léamh

Tabharfaidh léitheoir méadair cuairt ar do theach nó ar do ghnó suas le ceithre huaire sa bhliain le do mhéadar a léamh. Mura mbíonn tú sa bhaile nuair a thiocfaidh an léitheoir méadair, fágfaidh sé/sí cárta duit a iarrann ort léamh méadair a chur isteach ar an bhfón nó ar an Idirlíon.

Aimsigh d’Uimhir MPRN

Breathnaigh ar an bhFíseán Breathnaigh ar an bhFíseán maidir le conas teacht ar do MPRN Breathnaigh ar an Íomhá

Bealaí le do léamh méadair a chur isteach

Guthán 1850 33 77 77

Téacs  087 9609223 sa bhformáid: MPRN (spás) léamh do mhéadair

Ríomhphost reading@esb.ie

Más féidir é bíodh d'Uimhir MPRN agat nuair a ghlaonn tú orainn.