Soláthar Leictreachais d’Áitribh Feirme

Má tá soláthar nua leictreachais ag teastáil uait d’fhoirgneamh feirme nó do bhóitheach, braithfidh an chaoi a ndéanfaidh tú iarratas air ar mhéid an ualaigh leictreachais a bheidh de dhíth ort. Féach na Treoirlínte do Naisc Nua ag Áitribh Feirme anseo.

Cows in Field

Le cuaille nó le líne leictreachais a bhogadh ar d'fheirm

Beidh feidhm ag an gcás seo ort má tú ag tógáil:

  • Foirgneamh nua atá gar do chuaille nó do líne atá ann cheana
  • Nó síneadh nua atá gar don líonra atá ann cheana féin.

Lean na treoracha ar an leathanach seo Cuaille nó líne a athlonnú. Tabhair do d'aire: Má tá crainn chruach nó cuaillí dúbailte adhmaid agat ar do thalamh feirme i gcomhair línevoltas líonra 38 cileavolta (kV) nó níos mó, íocfaidh ESB Networks cúiteamh leat as Trasnaíocht Chrainn.

Cuaille nó líne a athlonnú
Farm and Family in Field

Rochtain ar do thailte

Más gá d’fhoireann ESB Networks dul isteach ar do thailte le scrúdú nó obair a dhéanamh ar an líonra leictreachais, cloífimid leis na treoirlínte atá leagtha síos sa Chód Cleachtais maidir le rochtain ar thalamh agus/nó áitribh (PDF | 106 KB).

Cód Cleachtais - Rochtain ar Thalamh (PDF 106KB)

Leid Sábháilteachta: Is tábhachtaí dúinn an tsábháilteacht leictreach ar an bhfeidhm thar aon rud eile.Téigh chuig Sábháilteacht Feirme le tuilleadh eolais a fháil.