Íocaíochtaí Trasnaíochta Crainn

Cows in Field

Íocaíochtaí cúitimh as trasnaíocht chrainn ar thalamh feirmeoireachta

Uaireanta chuirfeadh bunanna de chrainn chruach leictreachais nó bunanna de chuaillí dúbailte adhmaid isteach ar do chleachtais feirmeoireachta laethúla. Ina leithéid de chásanna bheifeá i dteideal íocaíocht chúitimh bhliantúil ó ESB Networks.

Déantar íocaíochtaí sa chéad cheathrú de gach aon bhliain i gcomhair línte leictreachais 38kV nó níos mó. Déantar na híocaíochtaí trí ríomhaistriú airgid go díreach isteach i do chuntas bainc.

Íoslódáil an Fhoirm Éilimh (PDF | 1 MB nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 le cóip a iarraidh.

Seol an fhoirm chomhlánaithe, i dteannta léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis de do chuid talún, chuig:

Rannóg Riaracháin na gCrann
ESB Networks CGA
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Saorphost
Co. na hIarmhí

Comhlánaigh an fhoirm threorach íocaíochta faoi iamh agus cuir ar ais chuig an seoladh thuasluaite í.

Íoslódáil an Fhoirm Threorach um Íocaíocht Chúitimh Chrainn (PDF | 622 KB).

Tá leagtha amach sa tábla seo a leanas sceideal na n-íocaíochtaí don bhliain 2020. Nuashonraítear na rátaí seo gach bliain de réir an Phraghsinnéacs Tomhaltóirí.

 

Cuaille Aonair Adhmaid 38kV    
Aicme Íocaíochta Toisí  Íocaíochtaí Bliantúla in aghaidh an Chrainn (Euro)
 A 38kV Cuaille €10.85

 Tábla 1 - Rátaí Íocaíochta as Cuaille Aonair Adhmaid 38kVCuaillí Dúbailte Adhmaid    
Aicme Íocaíochta Toisí  Íocaíochtaí Bliantúla in aghaidh an Chrainn (Euro)
 B Faoi bhun 2.7m ar a leithead  €16.34
 C Os cionn 2.7m ar a leithead  €38.82

 Tábla 2 - Rátaí Íocaíochta as Cuaille Dúbailte AdhmaidTúr Cruach (Crann Uillinne)    
Aicme Íocaíochta Toisí Íocaíochtaí Bliantúla in aghaidh an Chrainn (Euro)
Suas le 3.0m  €34.18
>3.0m agus <=3.8m  €37.87
 F  >3.8m agus <=4.6m   €49.07
G >4.6m agus <=6.1m  €65.35
H >6.1m agus <=7.6m  €76.68
>7.6m agus <=9.1m  €95.05
>9.1m agus <=10.7m  €117.55
>10.7m agus <=12.2m  €157.06
>12.2m agus <=13.7m  €173.15
M >13.7m agus <=15.2m  €213.36
N >15.2m agus <=16.8m  €233.81
 Níos mó ná 16.8 €271.37

 Tábla 3 - Rátaí Íocaíochta as Túr Cruach (Crann Uillinne)

Cód Cleachtais

Eascraíonn an chuid is mó de na híocaíochtaí cúitimh a dhéanann ESB Networks le húinéirí talún as doiciméad dar teideal an Cód Cleachtais do Shuirbhéireacht, Thógáil agus Chothabháil Línte Lastuas i dtaobh na gCeart atá ag Úinéirí Talún.

Sonraí Teagmhála

Ba chóir ceisteanna a bhaineann le Cúiteamh Crainn a chur ar 1800 372 757 nó ar +353 21 2386555 nó email mastadministration@esb.ie