Bog mo Mhéadar

Customer and Technician at Door

Suíomh do Mhéadair a Bhogadh

Má tá obair thógála ar siúl agat, b’fhéidir go mbeidh ort iarraidh orainn an méadar a bhogadh chuig suíomh nua. Is féidir linn an obair sin a éascú, cé go mbeidh costas i gceist léi. Caithfear íoc aisti roimh ré.

Ní mór a chur in iúl dúinn más gá do sheirbhís lastuas nó faoi thalamh a athrú le do mhéadar a bhogadh.

 

Más ag athrú do sheirbhíse atá tú, féach Seirbhís a Athrú.

Conas iarratas a dhéanamh

Cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 agus inis dúinn gur mian leat go n-athshuífear do mhéadar. Bíodh d'Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN) faoi láimh agat.
Seolfaimid meastachán chugat ansin ar na costais a bheadh i gceist leis an méadar a bhogadh.

Chomh luath agus a bheidh do mheastachán agat, beidh tú in ann íocaíocht a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fheileann duit. Agus íocaíocht á déanamh agat, bíodh do mheastachán faoi láimh agat ionas go bhféadfaidh tú tagairt a dhéanamh don uimhir thagartha.

 • Íoc trí EFT
 • Íocaíocht ar líne​
 • Íoc ar an bhfón
  Cuir glao orainn ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555
 • Íoc tríd an bpost
  Seol seic, dréacht bainc nó ordú poist chuig:

  ESB Networks CGA
  Rannóg na gCuntas Infhála
  Bóthar an tSáirséalaigh
  SAORPHOST
  Uimh. an Ceadúnais FCK 724
  Wilton
  Corcaigh

Déanfaidh do leictreoir na hathruithe is gá ar an sreangú inmheánach suas go dtí suíomh an mhéadair. Seolfaidh sé/sí an deimhniú E.T.C.I. chuig an gcomhlacht rialála ansin. Seolfar ar aghaidh chugainne é dá éis sin. A luaithe a bheidh an deimhniú bailí maidir leis an sreangú faighte againn, féadfar tús a chur leis an obair.

Le heolas teicniúil a fháil ar na riachtanais a bhaineann leis an suíomh nua do do mhéadar, féach an doiciméad maidir le méadarchaibinéid Do Mhéadarchaibinéad (PDF | 1 MB) nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 le cóip a iarraidh.

I gcás gnáthathruithe seirbhíse, is iondúil go gcuirtear an jab i gcrích laistigh de 3-4 seachtaine oibre tar éis an íocaíocht agus an deimhniú E.T.C.I. a fháil. Gach seans go dtógfadh athrú neamhghnách níos mó ama. Is féidir na tréimhsí ama i gcomhair obair neamhghnách a phlé lenár bhfoireann deartha.