Méadar Breise a Nascadh

Family Apartment

Méadar breise a nascadh

Más rud é go bhfuil teach aonair le roinnt ina dhá leath le cóiríocht a chur ar fáil do dhuine muinteartha agus go bhfuil méadar neamhspleách de dhíth i gcomhair an duine sin, b’fhéidir go mbeidh tú incháilithe iarratas a dhéanamh ar nasc árasáin mhuintire.

Tá míniú tugtha thíos ar na coinníollacha a bhaineann le hárasán muintire.

Más ag déanamh iarratais i ndáil le hárasán muintire atá tú, lean na céimeanna ar an leathanach seo.​

Céard is Árasán Muintire ann?

Is éard atá i gceist le hárasán muintire ná aonad glanscartha atá ceangailte le teach atá ann cheana féin. Úsáidtear mar chóiríocht bhreise do dhuine muinteartha é, is duine scothaosta go hiondúil. D’fhéadfadh sé gur síneadh nuathógtha é an t-árasán muintire nó struchtúr a bhí ann cheana féin a athchóiríodh, ar nós garáiste. ​

Tá coinníollacha áirithe ag baint le hárasáin mhuintire is gá a chomhlíonadh:

  • Mar foroinnt de phríomháit chónaithe, ní mór don mhéadar d’árasán muintire a bheith ceangailte leis an gcábla seirbhíse isteach céanna de chuid ESB Networks leis an bpríomháit chónaithe. Ní mór do mhéadar an árasáin mhuintire a bheith suite díreach in aice le méadar na príomháite cónaithe dá bhrí sin. Roimh don chustaiméir tabhairt faoi aon oibreacha, caithfear oiriúnacht na seirbhíse agus suíomh beartaithe an mhéadair a aontú le ESB Networks.
  • Ní cheadaítear ach aon nasc árasáin mhuintire amháin in aghaidh na háite cónaithe ar leibhéal urlár na talún.
  • Ní mór don árasán a bheith á úsáid ag duine muinteartha; ní ceadmhach é a fholigean. 
  • Féadfaidh sé go n-iarrfar cruthúnas ar chead pleanála ón Údarás Áitiúil bainteach i gcomhair an árasáin mhuintire. Sa chás nach bhfuil gá le cead pleanála, féadfaidh sé go n-éileoidh ESB Networks cruthúnas go bhfuil an t-árasán á úsáid ag duine muinteartha.
  • Ba cheart go mbeadh an phríomháit chónaithe agus an t-árasán muintire ceangailte le chéile go hinmheánach trí dhoras.
  • Ní mór don tseirbhís atá ann cheana a bheith imleor le freastal ar lódáil na príomháite cónaithe chomh maith leis an árasán muintire atá beartaithe.

Sa chás nach bhfuil aon cheann de na critéir thuas comhlíonta, féadfar plé leis an nasc nua mar ghnáth-theach nó mar ghnáthfhorbairt árasáin 12 kVA.

 

​Treoir Céim ar Chéim

Déan iarratas ar líne

Déan iarratas tríd an bpost: Íoslódáil an Fhoirm Iarratais NC2 (PDF | 299 KB)

Cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun cóip a iarraidh.

Comhlánaigh an t-iarratas agus seol an fhoirm chomhlánaithe chuig:
           
ESB Networks CGA
Oifig na Seirbhísí Custaiméara
Bosca PO 29
Carraig an Chaisleáin
Baile Átha Luain
Co. na hIarmhí

Éire

Tar éis dúinn an fhoirm iarratais a fháil, eiseofar uimhir thagartha jab duit, rud is féidir leat a úsáid má bhíonn aon cheist agat maidir le d’iarratas.
 

Seolfaimid meastachán i scríbhinn chugat maidir le nascadh an árasáin mhuintire, rud a eisítear taobh istigh de 15 lá oibre de ghnáth.

Féach liosta na dtáillí a ghearrann ESB Networks anseo (PDF | 489 KB).  

I roinnt cásanna, féadfaidh sé go gcaithfear an líonra leictreachais áitiúil a uasghrádú le hárasán muintire a nascadh. Más amhlaidh an scéal, beidh ort ranníocaíocht chaipitil a dhéanamh don obair sin. Tabharfar mionsonraí ar an ranníocaíocht sin sa mheastachán.

Chomh luath agus a bheidh do mheastachán agat, beidh tú in ann íocaíocht a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fheileann duit.

ESB Networks CGA.
Rannóg na gCuntas Infhála
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh
Éire

Mura mbíonn aon obair shuntasach bhreise de dhíth, críochnóimid an obair ar do nasc taobh istigh de 12 sheachtain agus tar éis an íocaíocht a fháil.

Chun an sprioc seo a bhaint amach, ní mór do na nithe seo a leanas a bheith déanta: 

  1. Caithfidh do chonraitheoir leictreachais do Theastas E.T.C.I. a chur ar fáil tar éis dó sreangú d’árasáin mhuintire nua a chur i gcrích. Caithfidh ESB Networks fógra leictreonach a fháil faoin sreangú deimhnithe sin ó chomhlacht rialála do chonraitheora chomh maith.
  2. Caithfidh tú dul i dteagmháil le ESB Networks chun a dheimhniú go bhfuil méadarchaibinéad taobh amuigh curtha ar fáil do na méadair leictreachais de réir Sonraíocht ESB Networks (PDF | 1MB). Le Teagmháil a Dhéanamh Linn cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555.

Tabhair do d'aire: Ní mór go mbeidh an méid thuas faighte dhá sheachtain sula mbeidh nasc do d’árasáin mhuintire de dhíth ort. 

Faigh tuilleadh eolais faoin bPróiseas Deimhnithe

Tar éis na riachtanais ar fad thuas a chomhlíonadh agat, beimid in ann do nasc nua a chur i gcrích. Is é do chonraitheoir leictreachais a bheidh freagrach as an gcumhacht a dhéanamh beo i d’árasán muintire nua ansin.