Cuaille nó líne atá ann cheana a athshuí

Relocate a Pole

Cuaille nó líne atá ann cheana a athshuí

I gcásanna áirithe, teastóidh uait go mbogfar cuaille leictreachais nó líne leictreachais lastuas. Tá trí chéim i gceist:

  1. Faigh Léarscáil de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis agus Plean Láithreáin
  2. Déan iarratas
  3. Measfar an t-iarratas

Lean na céimeanna seo a leanas le hiarratas a dhéanamh chun líne nó cuaille leictreachais a bhogadh. 

Treoir Céim ar Chéim

Teastóidh uait léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis (scála 1:2500-1:10560), a léiríonn suíomh do láithreáin, agus plean suímh mionsonraithe (scála 1:100-1:500), a léiríonn leagan amach aon fhoirgneamh nua nó aon fhoirgneamh atá ann cheana. Marcáil le peann dearg cén áit go díreach a bhfuil an líne nó an cuaille atá le bogadh. Glactar le fótachóipeanna.

Tabhair do d'aire: I gcásanna ina n-éilítear ort cead pleanála a fháil don obair, ní mór duit sonraí faoin gcead sin a chur ar fáil.

Beidh ort iarratas i scríbhinn a sheoladh chuig d’oifig áitiúil de chuid ESB Networks, i dteannta na léarscáile Suirbhéireachta Ordanáis agus an phlean láithreáin.
Tar éis dúinn d’iarratas a fháil, déanfaidh ár bhfoireann innealtóireachta measúnú ar air agus rachaidh siad i dteagmháil leat go díreach leis an gcéad chéim eile a phlé.