Cuaille nó líne atá ann cheana a athshuí

Relocate a Pole

Cuaille nó líne atá ann cheana a athshuí

I gcásanna áirithe, teastóidh uait go mbogfar cuaille leictreachais nó líne leictreachais lastuas. Tá trí chéim i gceist:

  1. Faigh Léarscáil de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis agus Plean Láithreáin
  2. Déan iarratas
  3. Déantar an t-iarratas a mheas agus féadtar táille a bheith i gceist
Íoslódáil an Fhoirm Iarratais PDF | 97 KB

Treoir Céim ar Chéim

Teastóidh uait léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis (scála 1:2500-1:10560), a léiríonn suíomh do láithreáin, agus plean suímh mionsonraithe (scála 1:100-1:500), a léiríonn leagan amach aon fhoirgneamh nua nó aon fhoirgneamh atá ann cheana. Marcáil le peann dearg cén áit go díreach a bhfuil an líne nó an cuaille atá le bogadh. Glactar le fótachóipeanna.

Tabhair do d'aire: I gcásanna ina n-éilítear ort cead pleanála a fháil don obair, ní mór duit sonraí faoin gcead sin a chur ar fáil.

Íoslódáil Application for Relocation of Pole or Line (NW1) nó cuir glao ar 1850 372 757 nó +353 21 2386555 le cóip den fhoirm a iarraidh. Seol an fhoirm chomhlánaithe, i dteannta na léarscáile de chuid na Suirbhéireachta Ordanáis agus an phlean láithreáin, chuig:


ESB Networks CGA.
Iarrtais maidir le hÁitribh Thráchtála
Bothar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh
T12E367
Éire
Seolfar d’iarratas chuig Oifigeach Deartha i d’oifig áitiúil de chuid ESB Networks.  Déanfaidh an tOifigeach Deartha an t-iarratas a mheas agus déanfaidh teagmháil leat ansin le plé a dhéanamh ar na gcéad chéimeanna eile agus ar an táille, más bainteach.