Athrú ar Cháblaí Seirbhíse de chuid ESB Networks

I gcásanna áirithe beidh ort iarraidh orainn do sheirbhís leictreachais a athlonnú de bharr obair thógála atá ar siúl agat nó ar chúiseanna eile.

ESB Networks and Service Alteration

Conas Iarratas a Dhéanamh

Le hiarratas a dhéanamh ar Athrú Seirbhíse:

Cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555

nó seol ríomhphost chuig esbnetworks@esb.ie

Bíodh d' Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN) faoi láimh agat.

Más gá an méadar a bhogadh chomh maith, cuir é sin in iúl dúinn nuair a dhéanfaidh tú teagmháil linn.

Táillí ar Athrú Seirbhíse

Gearrtar táille ar Athrú Seirbhís, rud a chaithfear a íoc roimh ré.

 1. Gnáthathruithe Seirbhíse
  Clúdaíonn na táillí do Ghnáthathruithe Seirbhíse cuaille beag a bhogadh agus nasc aonair faoi thalamh/lastuas leis an méadar. D’fhéadfadh táille bhreise a bheith i gceist dá mbeadh gá le hobair bhreise. Luafaidh d’oifig áitiúil de chuid ESB Networks aon chostais bhreise leat agus eiseofar sonrasc ar leith i dtaca leo.
 2. Athruithe Neamhghnácha
  Luafaidh d’Oifig Áitiúil de chuid ESB Networks na costais leat.
 3. Athruithe ar Áitribh Thráchtála
  Luafaidh d’Oifig Áitiúil de chuid ESB Networks na costais leat.

Déan Íocaíocht

Chomh luath agus a bheidh do mheastachán agat, beidh tú in ann íocaíocht a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fheileann duit. Agus íocaíocht á déanamh agat, bíodh do mheastachán faoi láimh agat ionas go bhféadfaidh tú tagairt a dhéanamh don uimhir thagartha.

 • Íoc trí EFT nó

 • Íocaíocht ar líne​

 • Íoc ar an bhfón - cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555

 • Íoc tríd an bpost - Seol seic, dréacht bainc nó ordú poist chuig:

ESB Networks CGA
Rannóg na gCuntas Infhála
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh
Éire

Féach an leathanach Sonrasc ó ESB Networks a Íoc le tuilleadh eolais a fháil.

An jab a sceidealú

Seo a leanas an méid ama a bheidh ag teastáil leis an jab a sceidealú ag brath ar a gcaithfear a dhéanamh:

3-4 seachtaine oibre tar éis an íocaíocht a fháil.

3-4 seachtaine oibre tar éis an íocaíocht agus Deimhniú um Chríochnú Sreangaithe a fháil.

Caithfidh do Chonraitheoir féin An ducht (PDF 1MB) a chríochnú agus ní mór dó bheith 600mm faoin talamh agus téip shábháilteachta 300mm os a chionn. Téigh i dteagmháil linn nuair a bheidh an ducht réidh agus an Deimhniú um Chríochnú Sreangaithe curtha isteach. Déanfar an obair a sceidealú ansin laistigh de 3-4 seachtaine oibre.

Tabhair do d'aire: Caithfear an duchtú a chur i gcrích de réir ár sonraíochta riachtanaí. Mura mbíonn sé in oiriúint leis an tsonraíocht tráth a rachaimid ar an láithreán, gearrfar táille athchuairte €322 ort.

Cuirfear tréimhsí ama in iúl cás ar chás.