Ag Bogadh Áit Chónaithe

Má tá tú ag bogadh isteach in áitreabh gnó nó amach as, caithfidh tú do MPRN a chur in iúl do do sholáthraí lena chinntiú nach mbeidh aon bhriseadh sa nasc ná sa phróiseas billeála.

Lean na céimeanna seo a leanas nuair atá tú ag bogadh isteach

Má tá tú ag bogadh isteach in áit chónaithe nua, seo a leanas na céimeanna is gá duit a leanúint:

Beidh ort d’uimhir MPRN a thabhairt don soláthraí a roghnóidh tú. Is féidir leat í sin a fháil ón áititheoir roimhe, ón tiarna talún nó ón ngníomhaire eastáit.
Beidh ort léamh méadair a ghlacadh freisin.

Lean na céimeanna seo a leanas sa chás go bhfuil tú ag bogadh amach

Má tá tú ag bogadh amach as teacht, seo a leanas na céimeanna is gá duit a leanúint:

Téigh i dteagmháil le do Sholáthraí Leictreachais lena chur in iúl dóibh go mbeidh tú ag bogadh amach as d’áit chónaithe.
Tabhair an léamh deireanach ar do mhéadar leictreachais don Soláthraí.
Seolfaidh do sholáthraí an bille deireanach chugat ansin.

Comhaontú Nasctha

Má thugann tú faoi deara go bhfuil na sonraí mícheart ar an gComhaontú Nasctha tar éis duit é a fháil ó ESB Networks, déan teagmháil le do Sholáthraí Leictreachais agus seolfaidh siadsan na leasuithe chuig ESB Networks.