Áitreabh Gnó a Bhogadh

Má tá tú ag bogadh isteach in áitreabh gnó nó amach as, caithfidh tú do MPRN a chur in iúl do do sholáthraí lena chinntiú nach mbeidh aon bhriseadh sa nasc ná sa phróiseas billeála.

Lean na céimeanna seo a leanas sa chás go bhfuil tú ag bogadh isteach

Má tá tú ag bogadh isteach in áitreabh nua tráchtála, seo a leanas na céimeanna is gá duit a leanúint:

Chomh luath agus a bheidh tú cláraithe, seolfaimid Comhaontú Nasctha chugat. Tabharfar sa Chomhaontú Nasctha sin breac-chuntas ar na coinníollacha nasctha ginearálta, chomh maith le haon téarmaí sonracha a bhainfidh le do nasc ar leith. Beidh an comhaontú bunaithe ar Uasacmhainn Iompórtála (MIC) reatha d’áitribh.
Sínigh an Comhaontú Nasctha agus seol ar ais é chuig:

ESB Networks CGA.
Rannóg na gCuntas Infhála
Bóthar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh
Éire.

Seiceáil go bhfuil an Uasacmhainn Iompórtála (MIC) i gceart do do chuid riachtanas.

Tá sé tábhachtach a dhearbhú go bhfuil an MIC oiriúnach do do chuid riachtanas. Má bhíonn an MIC ró-ard, beidh tú ag íoc as níos mó leictreachais ná mar atá de dhíth ort. Má tá sé ró-íseal, d’fhéadfadh sé go gcuirfí isteach ar fheidhmiú do threalaimh.

Molaimid duit dul i gcomhairle le conraitheoir nó le hinnealtóir leictreachais cláraithe lena fháil amach cén MIC is fearr a oireann duit. Le do MIC a athrú gabh chuig '‘Do Sholáthar a Mhéadú nó a Laghdú''

Tabhair do d'aire: Ní mór duit Comhaontú Nasctha a shíniú agus a sheoladh ar ais sula mbeidh tú in ann do MIC a athrú.

Lean na céimeanna seo a leanas sa chás go bhfuil tú ag bogadh amach

Téigh i dteagmháil le do Sholáthraí Leictreachais lena chur in iúl dóibh go mbeidh tú ag bogadh amach as d’áitreabh tráchtála.
Tabhair an léamh deireanach ar do mhéadar leictreachais don Soláthraí.
Seolfaidh do sholáthraí an bille deireanach chugat ansin.

Comhaontú Nasctha

Má thugann tú faoi deara go bhfuil na sonraí mícheart ar an gComhaontú Nasctha tar éis duit é a fháil ó ESB Networks, déan teagmháil le do Sholáthraí Leictreachais agus seolfaidh siadsan na leasuithe chuig ESB Networks.