Conas íocaíocht a dhéanamh le ESB Networks

Sonrasc ó ESB Networks a Íoc

Déan an íocaíocht ar cibé bealach is fearr a fheileann duitse. Roghnaigh ceann de na modhanna seo a leanas: ríomhaistriú airgid, cártaí Laser/Visa Debit, Íocaíocht ar líne nó seic, dréacht bainc nó ordú poist a chur chugainn tríd an bpost. Tá breac-chuntas tugtha ar na modhanna íocaíochta ar fad thíos.

Íocaíocht ar Líne

 Modh Íocaíochta  Eolas

Cártaí Laser/Visa Debit

Íocaíocht ar líne

Fón: 1850 372 757

+353 21 2386555

Seiceanna, Dréachtaí Baincéara, Ordú Poist

 

Bíodh do sheic, do dhréacht bainc nó d’ordú poist iníoctha le ESB Networks. Ansin seol é chuig:

ESB Networks

Rannóg na gCuntas Infhála

Bóthar an tSáirséalaigh

Wilton

Corcaigh

Éire

 

Ná seol airgead tirim tríd an bpost. Ná déan dearmad do chomhdhuille íocaíochta a cheangal.

Ríomhaistriú Airgid (EFT)

 

Beidh na sonraí seo a leanas de dhíth ort chun íoc trí EFT ó do chuntas bainc:

Uimhir do chuntais (sa chúinne ag barr do shonraisc nó d’iarratais íocaíochta ar chlé)

Ina theannta sin, luaigh na 8 ndigit dheireanacha d’uimhir an tsonraisc nó den iarratais íocaíochta atá ag barr an tsonraisc ar chlé.

IBAN: IE 35AIBK93208681900590

BIC: AIBKIE2D

Seol duillíní íocaíochta tríd an ríomhphost chuig fin.ops.otc1@esb.ie

   

 Tábla 1 - Eolas faoi Mhodhanna Íocaíochta