An soláthar a athnascadh chuig áitreabh atá ann cheana féin

Reconnecting Supply

Soláthar a Athnascadh

Má tá tú ag bogadh isteach chuig teach nó áitreabh gnó atá ann cheana féin agus más rud é go bhfuil an leictreachas dínasctha, ní mór duit fáil amach cé chomh fada atá sé dínasctha.

Chun an fhaisnéis sin a fháil, glaoigh ar 1850 372 757+353 21 2386555 nó seol ríomhphost chuig esbnetworks@esb.ie agus do MPRN nó uimhir an mhéadair a lua.

Ag brath ar an bhfad ama atá an t-áitreabh dínasctha, roghnaigh an rannán ábhartha thíos chun tuilleadh faisnéise a fháil ar nascadh.

Ag brath ar an bhfad ama atá an t-áitreabh dínasctha, roghnaigh an rannán ábhartha:
Déan teagmháil le soláthraí leictreachais agus cláraigh mar chustaiméir. Eagraíonn an soláthraí chun an t-áitreabh a athnascadh ansin. 

Déan teagmháil le soláthraí leictreachais agus cláraigh mar chustaiméir.

Más rud é go bhfuil an t-áitreabh dínasctha le breis is sé mhí anuas, beidh ort conraitheoir leictreachais cláraithe a fháil leis an sreangú a sheiceáil agus a dheimhniú. Nuair a bheidh an tseiceáil curtha i gcrích, eiseoidh an leictreoir Deimhniú Críochnaithe chuig a c(h)omhlacht rialála faofa. Cuirfear an deimhniú bailíochtaithe faoinár mbráid go leictreonach ansin. Ansin socróidh an soláthraí leictreachais  go ndéanfar an t-áitreabh a athnascadh. 

Tuilleadh eolais faoin bPróiseas Deimhnithe.

Toisc go bhfuil an leictreachas dínasctha le fada, beidh ort iarratas a dhéanamh ar nasc nua.

Cliceáil anseo chun foirm iarratais baile (PDF | 299 KB)  a fháil, nó is féidir iarratas a dhéanamh ar line.

Cliceáil anseo chun foirm iarratais tráchtála (PDF | 284 KB) a íoslódáil.

D’fhéadfaí gur ghá cuairt a thabhairt ar an láithreán chun an cás a mheas. Mura mbíonn aon obair bhreise de dhíth le go gcloífeadh an pointe nasctha leis na caighdeáin reatha, féadfar an teach a athnascadh tar éis táille athfhuinnmhithe a íoc. Mar sin féin, mura gcloíonn an pointe nasctha leis na caighdeáin reatha, caitear leis amhail is dá mba nasc nua é agus gearrfar an táille iomlán ar nasc nua (PDF | 489 KB).