Roimh leanúint ar aghaidh

Nasc Úr Tráchtála

Roghnaigh tú cur isteach ar nasc úr tráchtála. Baineann an t-iarratas seo le háitreabh aonair tráchtála nó tionsclaíoch ar shuíomh úr, a scarann aonaid reatha isteach ina n-aonaid bhreise nó ina n-áitreabh feirme ar gnách leo lóid 30kVa nó os a chionn a úsáid (mar shampla bleánlanna, ceardlanna le trealamh táthúcháin nó tionscal meánmhéide/mór baile).

D’fhonn meastachán bailí a chur ar fáil duit, ní mór faisnéis chruinn a chur ar fáil i d’iarratas.