Connecting a Generator to operate in parallel with the Electricity Network

Generators that operate in parallel with the electricity distribution system, even for a brief period, are referred to as Paralleled Generation. These generators would typically be used by businesses to reduce their electricity import at certain times or used for peak-lopping or peak-shaving schemes. In general these generators cannot be used to export electricity onto the electrical distribution system.

Note: for connections made after September 2018 some Distribution Code conditions may change, arising from the need to be aligned with European Network Codes. For more information on this see our European Network Codes page.

TABHAIR DO D'AIRE:

Ach amháin i gcás custaiméirí a bhfuil stádas mar Uatáirgeoirí Easpórtála, acu, go ginearálta, ní féidir gineadóirí dá leithéid a úsáid chun leictreachas a easpórtáil chuig an líonra leictreachais ná chun leictreachas a sholáthar nó a dhíol tríd an gcóras dáileacháin. Más mian leat gineadóir atá beartaithe chun fuinneamh a easpórtáil chuig an líonra leictreachais a nascadh, féach Gineadóir In-athnuaite a nascadh Mionghineadóir a nascadh.

Treoir céim ar chéim chun gineadóir comhuaineach a nascadh

Teastóidh uait léarscáil ón tSuirbhéireacht Ordanáis (scála 1:2500-1:10560), ar a léirítear suíomh an ghineadóra nua. Marcáil an suíomh cruinn le peann dearg. Beidh plean láithreáin mionsonraithe (scála 1:100-1:500) ar a léirítear an gineadóir nua ag teastáil uait freisin.

Déan iarratas tríd an bpost - Foirm Iarratais (NC5) (PDF | 737 KB) nó cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 le cóip a iarraidh.
Seol an fhoirm chomhlánaithe, i dteannta na léarscáile Suirbhéireachta Ordanáis agus an Phlean Láithreáin, chuig:

Generator Connections , ESB Networks DAC, 

Leopardstown Road, Foxrock , Dublin 18, D18 XN80


Tabhair do d'aire: Má tá tú ag cur isteach ar athrú ar nasc atá ann cheana féin, ní mór duit MPRN reatha an láithreáin a thabhairt freisin. Ní mór  d’oifig an cheantair áitiúil aon athrú ar an MIC reatha a scrúdú go géar, agus d’fhéadfaí moill a chur ar eisiúint an Chomhaontaithe Nasctha dá bharr. Táille ar bith a bhaineann leis an MIC a mhéadú/a laghdú cuimseofar sa Chomhaontú Nasctha é.

We will issue you with a quote based on our published Generator Standard Charges (PDF | 192 KB) along with a Connection Agreement, within thirty days.

The Connection Agreement will include:

  • The Maximum Import Capacity (MIC) of your connection.
  • The Maximum Export Capacity (MEC) of your connection (which in this case equates to zero kilovolt-amperes (kVA)).  The MEC is the total capacity you are permitted to export onto the national grid.

 

The agreement will also reflect the embedded generation capacity and the mandatory interface protection requirements - known as Embedded Generation Interface Protection (EGIP) - with which you must comply.

The testing of the interface protection must be witnessed by an ESB Networks staff member. To make an appointment for testing email dsogenerators@esb.ie or call 1850 372 757 or +353 21 2386555.

Details are contained in the Conditions Governing Connection to the Distribution System (PDF | 473 KB).

Chomh luath agus a bheidh do mheastachán agat, beidh tú in ann íocaíocht a dhéanamh ar an mbealach is fearr a fheileann duit:

  • Íoc trí EFT
  • Íocaíocht ar líne
  • Íoc ar an bhfón - cuir glao ar 1850 372 757 nó ar+353 21 2386555
  • Íoc tríd an bpost - Seol seic, dréacht bainc nó ordú poist chuig:

ESB Networks
Rannóg na gCuntas Infhála
Bóthar an tSáirséalaigh
SAORPHOST
Uimh. an Ceadúnais FCK 724
Wilton
Corcaigh

Déanfar na sonraí teicniúla ón iarratas comhlánaithe a mheas chun a chinntiú nach bhfuil aon easnaimh theicniúla ná chosanta ann a d’fhéadfadh a bheith le réiteach roimh dháta na tástála fianaithe.

Ba chóir na sonraí sin a sheoladh isteach sé seachtaine ar a laghad roimh aon Dáta Tástála Fianaithe aontaithe. Ní mór réamh-thorthaí na dtástálacha ar chosaint shuiteáilte an chomhéadain a sheoladh isteach freisin. Tabhair faoi deara nach féidir an Dáta Tástála Fianaithe a shocrú go dtí go mbeidh an Comhaontú Nasctha gaolmhar, ina léirítear an ghiniúint leabaithe atá á suiteáil, sínithe ag an gCustaiméir agus curtha ar ais aige/aici.