Gineadóir cúltaca a nascadh

Úsáidtear gineadóir cúltaca chun leictreachas a ghiniúint i gcás éigeandála nuair a theipeann ar an bpríomhsholáthar leictreachais. Ní fheidhmíonn sé go comhuaineach leis an bpríomhsholáthar. Is féidir gineadóir cúltaca a úsáid sna cásanna seo a leanas:

  • Idirscor leictreachais sceidealaithe ag ESB Networks
  • Fabht sa líonra leictreachais
  • Damáiste de bharr stoirme nó tríú páirtí don líonra leictreachais

Abair linn

Ar chúiseanna a bhaineann le sábháilteacht, inis don Mhaoirseoir Seirbhísí do Chustaiméirí san oifig ESB Networks is gaire duit má tá gineadóir cúltaca á shuiteáil ag do sheoladh agat. Beidh na sonraí teagmhála ag do chonraitheoir cláraithe leictreachais.

Suiteáil cheart

Tá sá tábhachtach gur conraitheoir leictreachais cláraithe a shuiteálfaidh an gineadóir. Ina theannta sin, ní mór an gineadóir agus an sreangú ar fad a shuiteáil i gcomhréir leis na rialacha ábhartha ar fad de chuid Chomhairle Leictre-Theicniúil na hÉireann.

Ní mór gineadóir cúltaca a nascadh trí lasc athraitheach i gcónaí le cinntiú nach féidir leis oibriú go comhuaineach leis an líonra leictreachais.

Tús Áite don tSábháilteacht

Níor cheart gineadóir cúltaca a nascadh riamh ar bhonn sealadach leis na ciorcaid leictreacha i d'áitreabh nó le do phointe méadraithe. Chuirfí tú féin, do chomharsana agus foireann ESB Networks i mbaol dá ndéanfaí é sin.