Fostáisiúin agus Mionbhoscaí leictreachais a thógáil

Fostáisiúin a thógáil

Déantar cur síos anseo ar na caighdeáin is gá duit a chomhlíonadh más gá foirgneamh fostáisiúin a thógáil. Ní mór duit foirgneamh fostáisiúin a thógáil sna cásanna seo a leanas:

  • Tá Uasacmhainn Iompórtála (MIC) de 150 Cileavoltaimpéar (kVA) nó níos mó ag an nasc.

  • Sonraítear sa Chomhaontú Nasctha nó sa Litir Mheastacháin a fuair tú uainn gur gá duit foirgneamh fostáisiúin a chur ar fáil.

Foirgneamh fostáisiúin meánvoltais: Sonraíochtaí ginearálta

Bíonn an trealamh i bhfoirgneamh fostáisiúin meánvoltais (MV) lena nasctar láithreán leis an líonra leictreachais.

Mar gheall go mbeidh an t-aonad seo ina chuid de chóras dáileacháin leictreachais na hÉireann ina dhiaidh sin, ní mór é a thógáil i gcomhréir le sonraíochtaí ESB Networks. Aistrítear úinéireacht na bhfoirgneamh fostáisiúin chuig ESB Networks nuair a bhíonn siad críochnaithe.

Sonraíochtaí Tógála

Leagtar amach sna doiciméid seo na sonraíochtaí tógála atá le leanúint i gcás fostáisiúin MV.