Fostáisiúin agus Mionbhoscaí leictreachais a thógáil

Fostáisiúin a thógáil

Déantar cur síos anseo ar na caighdeáin is gá duit a chomhlíonadh más gá foirgneamh fostáisiúin a thógáil. Ní mór duit foirgneamh fostáisiúin a thógáil sna cásanna seo a leanas:

Tá Uasacmhainn Iompórtála (MIC) do naisc níos mó ná 200kVA (300Amps). N.B. Ag brath ar an acmhainn atá ar fáil, d’fhéadfadh sé go mbeadh fostáisiún ag teastáil in áiteanna áirithe le haghaidh ualaí atá cothrom le 200kVA nó níos lú ná sin.  Déanfar an cinneadh deiridh maidir leis an bhfostáisiún a luaithe a bheidh measúnú iomlán déanta ar an iarratas ar nasc ag an Oifigeach Innealtóireachta ainmnithe de chuid ESB Networks.

Sonraítear sa Chomhaontú Nasctha nó sa Litir Mheastacháin a fuair tú uainn gur gá duit foirgneamh fostáisiúin a chur ar fáil.

Féach an Cód Cleachtais Náisiúnta |  National Code of Practice |download PDF 3MB maidir le Pointe Nasctha an Chustaiméara le tuilleadh sonraí a fháil.

Foirgneamh fostáisiúin meánvoltais: Sonraíochtaí ginearálta

Bíonn an trealamh i bhfoirgneamh fostáisiúin meánvoltais (MV) lena nasctar láithreán leis an líonra leictreachais.

Mar gheall go mbeidh an t-aonad seo ina chuid de chóras dáileacháin leictreachais na hÉireann ina dhiaidh sin, ní mór é a thógáil i gcomhréir le sonraíochtaí ESB Networks. Aistrítear úinéireacht na bhfoirgneamh fostáisiúin chuig ESB Networks nuair a bhíonn siad críochnaithe.

Sonraíochtaí Tógála

Leagtar amach sna doiciméid seo na sonraíochtaí tógála atá le leanúint i gcás fostáisiúin MV.