Forbairt Ilaonad

Business Parks Contractor

Nascadh – Forbairt Ilaonad nua

San fhaisnéis sa chuid seo, déantar cur síos ar an bpróiseas do thógálaithe/fhorbróirí ar mian leo scéim tithíochta/árasán nua nó forbairt tráchtála/thionsclaíoch nua a nascadh leis an líonra leictreachais.

 

Pointe tábhachtach - déan teagmháil linn go luath agus an tionscadal á phleanáil agat.

Forbairt nua ilaonad a nascadh

Déan teagmháil leis an Oifig Ceantair Áitiúil d’ESB Networks chomh luath agus is féidir agus do thionscadal á phleanáil. Eagróimid réamhphlé idir tú féin agus an Fhoireann Deartha atá againn. Má dhéantar teagmháil linn ag céim luath, is féidir na riachtanais nasctha leictreachais a chuimsiú i ndearadh an tionscadail ón tús. Ar an ábhar sin, ba cheart go mbeifeá in ann deacrachtaí a d’fhéadfadh teacht chun cinn níos déanaí a sheachaint.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais (PDF | 331 KB) nó cuir glao 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 le cóip a iarraidh.

Nithe tábhachtacha le cur san áireamh le d’iarratas

  • Comhaid CAD san fhormáid cheart agus cóipeanna crua mar atá sonraithe san fhoirm iarratais

  • Sonraí cruinne ar sheoladh poist gach aonaid mar a comhaontaíodh leis an Údarás Áitiúil

  • Uasacmhainn Iompórtála (MIC) gach áitribh/aonaid tráchtála ar leith.

  • Ní mór duit roghnú idir ‘Taraif Aonair’ nó ‘Méadrú de réir am an lae’ freisin.

Déan iarratas ar nasc