Comhaontú Forbartha Tógála

Construction Development

Comhaontú Forbartha Tógála

Ní mór Comhaontú Forbartha Tógála le haghaidh nasc leictreachais a shíniú agus a chur chugainn má tá forbairt ilaonad tithíochta nó gnó á forbairt agat.

Céard is Comhaontú Forbartha Tógála ann?

Tugtar breac-chuntas sa Chomhaontú Forbartha Tógála ar na saintréithe nasctha le haghaidh gach pointe nasctha i bhforbairt. Áirítear leis sin MPRN agus MIC gach pointe nasctha, agus seoladh poist gach aonaid mar a comhaontaíodh leis an Údarás Áitiúil.

Conas Comhaontú Forbartha Tógála a fháil

Le Comhaontú Forbartha Tógála a fháil, lean an próiseas iarratais atá leagtha amach in Forbairt nua ilaonad a nascadh.

Comhaontuithe Nasctha Aonair

I gcás ina bhfuil MIC de 30 kVA (cileavoltaimpéar) nó níos mó ag aon cheann de na naisc aonair san fhorbairt, ní mór d’úinéirí nó d’áititheoirí aonair an aonaid nua a chlárú le Soláthraí Leictreachais riomh ré.

Eiseofar comhaontú nasctha go huathoibríoch nuair a chláróidh tú le do rogha soláthraí.