Bogadh isteach in Áitreabh Ilaonad nua

Customer looking at a Multi Unit Premises

Bogadh isteach in Áitreabh Ilaonad nua

 

Más forbairt atá ann cheana féin ar fuinnmhíodh cheana é atá i gceist leis an aonad aonair san fhorbairt ilaonad ina bhfuil tú ag bogadh isteach, nó más forbairt ilaonad nua atá ann, lean na céimeanna thíos lena nascadh:

Conas an t-áitreabh a nascadh

Céim 1 – Déan teagmháil le soláthraí leictreachais

Le cuntas leictreachais a oscailt i d’ainm, níl le déanamh ach dul i dteagmháil le do rogha Soláthraí Leictreachais agus d’UimhirThagartha Mhéadarphointe (MPRN) a chur in iúl. Tabhair faoi deara gur tugadh grúpa Úsáid Dáileacháin an Chórais (DuoS) don nasc cheana féin. Déantar na táillí maidir le húsáid leanúnach an chórais a ríomh bunaithe ar an ngrúpa sin in éineacht leis an MIC.

Step 2 - Céim 2 – An MIC a sheiceáil

Tá sé tábhachtach an MIC cuí a roghnú don riachtanas gnó, mar beidh tionchar díreach aige sin ar na táillí amach anseo. Is féidir leis an innealtóir/conraitheoir leictreachais comhairle a chur ort maidir leis an MIC is oiriúnaí. Déan teagmháil le ESB Networks ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun athrú ar MIC atá ann cheana féin a shocrú.

Céim 1 - Faigh do MPRN agus MIC

Chun an nasc nua a shocrú, beidh ort an Uimhir Thagartha Mhéadarphointe (MPRN) agus an Uasacmhainn Iompórtála  (MIC) don áitreabh nua a fháil i dtosach. Tabharfaidh an forbróir nó an tógálaí na sonraí sin duit.

 

Céim 2 – An MIC a sheiceáil

Tabharfar grúpa Úsáid Dáileacháin an Chórais (DuoS) don nasc freisin. Déantar na táillí maidir le húsáid leanúnach an chórais a ríomh bunaithe ar an ngrúpa sin in éineacht leis an MIC, Tá sé tábhachtach an MIC cuí a roghnú don riachtanas gnó, mar beidh tionchar díreach aige sin ar na táillí amach anseo. Is féidir leis an innealtóir/conraitheoir leictreachais comhairle a chur ort maidir leis an MIC is oiriúnaí.

Déan teagmháil le ESB Networks ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 chun athrú ar MIC a shocrú. Oibreoimid i gcomhar leis an tógálaí nó leis an bhforbróir chun sreanga agus cáblaí leictreachais a thabhairt chun na n-aonad ar fad. Braitheann an próiseas a úsáidtear chun nasc beo a dhéanamh den nasc ar mhéid an MIC.

Treoir céim ar chéim maidir le naisc le MIC mar seo a leanas:

Céim 1 - Cláraigh le Soláthraí Leictreachais

Cláraigh le do rogha  Soláthraí Leictrachais le hiarraidh go ndéanfaí nasc beo den nasc. Beidh seoladh an áitribh agus an MPRN ag teastáil uait.

 

Céim 2 – Cuireann an conraitheoir leictreachais deimhniú sreangaithe isteach

Ní mór don chonraitheoir leictreachais atá ag deimhniú an tsreangaithe leictreachais ar an áitreabh an deimhniú sreangaithe a sheoladh chuig a c(h)omhlacht rialála freisin agus d’uimhir MPRN agus do sheoladh a lua. Tuilleadh eolais faoin bPróiseas Deimhnithe.
 

Céim 3 – Déantar an obair a sceidealú

A luaithe a bheidh an bonneagar riachtanach réitithe againn, is féidir linn an obair a theastóidh chun nasc beo a dhéanamh den nasc a chur sa sceideal.
 

Céim 4 – Cuirtear an leictreachas ar siúl

Cuirfidh ár gconraitheoir leictreachais an leictreachas ar siúl i d’áitreabh ansin.

Céim 1 - Cláraigh le Soláthraí Leictreachais

Cláraigh le do rogha Soláthraí Leictrachais . Beidh seoladh an áitribh agus an MPRN ag teastáil uait.

Céim 2 - Sínigh an Comhaontú Nasctha agus seol ar ais é

Seolfaimid Comhaontú Nasctha chugat agus ní mór duit é a shíniú agus a sheoladh ar ais chuig:

Rannóg na gCuntas Infhála
ESB Networks CGA.
Bóthar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh
Éire

 

Tabhair faoi deara go n-eiseofar leagan nua má dhéantar aon leasuithe ar an gComhaontú Nasctha.

 

Céim 3 – Cuireann an conraitheoir leictreachais deimhniú sreangaithe isteach

Ní mór don chonraitheoir leictreachais atá ag deimhniú an tsreangaithe leictreachais ar an áitreabh an deimhniú sreangaithe a sheoladh chuig a c(h)omhlacht rialála freisin agus d’uimhir MPRN agus do sheoladh a lua. Tuilleadh eolais faoin bPróiseas Deimhnithe

Céim 4 – Déantar an obair a sceidealú

A luaithe a bheidh an bonneagar riachtanach réitithe againn, is féidir linn an obair a theastóidh chun nasc beo a dhéanamh den nasc a chur sa sceideal.

 

Céim 5 – Cuirtear an leictreachas ar siúl

Cuirfidh do chonraitheoir leictreachais an leictreachas ar siúl i d’áitreabh ansin.

Céim 1 - Cláraigh le Soláthraí Leictreachais

Cláraigh le do rogha Electricity Suppliers. Beidh seoladh an áitribh nua agus an MPRN ag teastáil uait. Déanfaidh do sholáthraí an fhaisnéis sin a chur ar aghaidh chugainn ansin.

Céim 2 – Sínigh an Comhaontú Nasctha agus seol ar ais é

Seolfaimid Comhaontú Nasctha chugat agus ní mór duit é a shíniú agus a sheoladh ar ais chuig;

Rannóg na gCuntas Infhála
ESB Networks CGA.
Bóthar an tSáirséalaigh
Wilton
Corcaigh
Éire

Tabhair faoi deara go n-eiseofar leagan nua má dhéantar aon leasuithe ar an gcomhaontú nasctha.


Céim 3 – Cuireann an conraitheoir leictreachais deimhniú sreangaithe isteach

Ní mór don chonraitheoir leictreachais atá ag deimhniú an tsreangaithe leictreachais ar an áitreabh an deimhniú sreangaithe a sheoladh chuig a c(h)omhlacht rialála freisin agus d’uimhir MPRN agus do sheoladh a lua.Tuilleadh eolais faoin bPróiseas Deimhnithe.

Céim 4 – Déantar an obair a sceidealú

A luaithe a bheidh an bonneagar riachtanach réitithe againn, is féidir linn an obair a theastóidh chun nasc beo a dhéanamh den nasc nua a chur sa sceideal.

Céim 5 – Cuirtear an leictreachas ar siúl

Cuirfidh do chonraitheoir leictreachais an leictreachas ar siúl i d’áitreabh ansin.