Ionad cónaithe nua i bhforbairt tithíochta/árasán nua

Construction Development

Ionad cónaithe nua in eastát tithíochta nua nó i bhforbairt árasán nua

Má tá tú ag bogadh isteach chuig ionad cónaithe nua i bhforbairt tithíochta nó árasán nua, ní gá ach na trí chéim thíos a leanúint.

Treoir Céim ar Chéim

Chun an nasc nua a shocrú, beidh ort an Uimhir Thagartha Mhéadarphointe  (MPRN) agus an Uasacmhainn Iompórtála  (MIC) don áitreabh nua a fháil i dtosach. Tabharfaidh an forbróir nó an tógálaí na sonraí sin duit.
Roghnaigh soláthraí leictreachais. Ba chóir duit clárú le soláthraí leictreachais ar dtús. Féach liosta de na soláthraithe leictreachais ar fad.

Déan an nasc a chasadh air – nuair a bheidh tú cláraithe le do sholáthraí, iarrfaidh an soláthraí orainn an nasc leictreachais a chasadh air. Chun é sin a dhéanamh, ní mór do chonraitheoir leictreachais cláraithe an tógálaí deimhniú sreangaithe don áitreabh a sheoladh chuig a c(h)omhlacht rialála  lena dheimhniú go bhfuil na hoibreacha ar fad curtha i gcrích ag an tógálaí/ag an bhforbróir de réir shonraíochtaí ESB Networks.

Soláthar beo leictreachais! Nuair a bheidh na nithe sin thuas ar fad curtha i gcrích, is féidir le leictreoir an tógálaí an leictreachas a chur ar siúl i do theach nua.