Áitreabh Feirme a nascadh

Má tá nasc leictreachais nua don fheirm ag teastáil uait, ní mór duit méid an lóid leictreachais atá de dhíth ort a chinneadh ar dtús. Cabhraíonn an conraitheoir leictreachais leat an t-eolas sin a fháil. Ansin roghnaigh ceann amháin de na roghanna thíos.

Bí cinnte go gcloíonn tú leis na rialacháin reatha ó Chomhairle Leictre-Theicniúil na hÉireann (ETCI) maidir le soláthairtí feirme. Déan teagmháil le do chonraitheoir leictreachais le haghaidh tuilleadh eolais.

Farm Shed Safety

Lóid leictreachais de 29 kVA (29 kW) nó níos lú

I measc na n áitreabh feirme ina n-úsáidtear lóid de 29 kVA nó níos lú go hiondúil, áirítear seideanna stórála d’innealra feirme, ceardlanna (gan trealamh táthaithe iontu) nó tithe caidéil.

Caitear leis na lóid sin mar an gcéanna le Nasc Baile Aonair.Téigh chuig an chuid sin agus lean na céimeanna.

Nasc Baile Aonair
Milking Parlour

Lóid leictreachais de 30 kVA (30 kW) nó níos mó

I measc na n áitreabh feirme ina n-úsáidtear lóid de 30 kVA go hiondúil, áirítear bleánlanna, ceardlanna ina bhfuil trealamh táthaithe, nó tionscal tinteáin meánach nó mór.

Caitear leis na lóid sin mar an gcéanna le Nasc Aonaid Tráchtála Aonair.Téigh chuig an chuid sin agus lean na céimeanna.

Nasc Aonaid Tráchtála Aonair
Outside Lighting Supply

Soláthar Soilsithe Lasmuigh de 3 kVA (3 kW) nó níos lú

Téigh chuig Nasc Tí Aonair agus lean na céimeanna a leagtar amach ann.

Luaigh go soiléir go bhfuil an soláthar de dhíth le haghaidh soilsiú feirme.

Nasc Tí Aonair
Electric Fence Farm

Fál leictreach le lód níos lú ná 2 kVA

Caitear le fál leictreach mar lód neamh-mhéadraithe.

Téigh chuig Lóid Leictreachais Neamh-mhéadraithe agus lean na céimeanna a leagtar amach ann.Lóid Leictreachais Neamh-mhéadraithe
Cows and Pole in Field

Rochtain ar do thailte

Más gá d’fhoireann ESB Networks dul isteach ar do thailte le scrúdú nó obair a dhéanamh ar an líonra leictreachais, cloífimid leis na treoirlínte atá leagtha síos sa Chód Cleachtais maidir le Rochtain ar Thailte (PDF | 106 KB).

Is féidir glaoch ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555 freisin chun cóip a iarraidh.

Cód Cleachtais - Rochtain ar Thailte PDF | 106 KB

Sábháilteacht ar an bhfeirm

Is tábhachtaí le ESB Networks an tsábháilteacht leictreach ar an bhfeidhm thar aon rud eile. Féach an chuid Sábháilteacht ar an bhfeirm nó téigh chuig suíomh gréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta (HSA) chun tuilleadh eolais a fháil.

Leid Sábháilteachta: Is tábhachtaí dúinn an tsábháilteacht leictreach ar an bhfeidhm thar aon rud eile. Féach ar 'Shábháilteacht ar an gcuid bhfeirm'.