Rannpháirtíocht Pobail

ESB Networks Dingle Project Ambassadors

 

Is cuid thábhachtach de Thionscadal Dhaingean Uí Chúis ár n-obair agus ár rannpháirtíocht leis an bpobal áitiúil.  Bímid ag obair go dlúth le cuid mhaith daoine agus grúpaí, trí chomhpháirtíochtaí tionscadail agus trí ghafacht agus rannpháirtíocht dhíreach sna trialacha. Beimid ag dréim lena bhfuil foghlamtha againn ón tionscadal seo a roinnt le grúpaí fuinnimh pobail eile sa tsúil go bhféadfaidís leas a bhaint as an eolas sin agus a bheith ina bpobail fuinnimh ghníomhacha iad féin.

 

Is é ár gClár Ambasadóra do Thionscadal Dhaingean Uí Chúis a thabharfaidh an deis is fearr dúinn obair le custaiméirí chun iniúchadh a dhéanamh ar úsáid teicneolaíochtaí ísealcharbóin a dhéanfaidh teas agus iompar a chumhachtú, agus cabhróidh an clár linn líonra fuinnimh níos iontaofa inbhuanaithe a chruthú don am atá le teacht.

 

Roghnaíodh an cúigear sin mar gur léiriú iad, ní hamháin ar raon éagsúil úsáideoirí ár líonra leictreachais, ach freisin ar dhéimeagrafaic shochaí na hÉireann, ós rud é go bhfuil baint acu uile lenár mbonn gnó, feirmeoireachta agus teaghlaigh.

 

I gcás gach ceann de na hambasadóirí sin, beidh réimse teicneolaíochtaí suiteáilte ina dtithe agus ina ngnóthais, agus gheobhaidh gach duine díobh:

 

    Córais Fhótavoltacha Ghréine
    Córais Bainistíochta Ceallra
    Teaschaidéil Foinse Aeir
    Feithiclí Leictreacha agus Luchtairí Cliste d'Fheithiclí Leictreacha
    Seirbhísí Fuinnimh idir Piaraí
    Córais Monatóireachta Fuinnimh

Tá Triail Fhótavoltach Ghréine idir lámha againn freisin, agus mar chuid den triail sin, suiteáladh 20 córas Fótavoltach Gréine in áitribh éagsúla ar fud na leithinse. Roghnaíodh deichniúr de na rannpháirtithe sa triail mar go raibh spéis léirithe acu roimhe sin a bheith rannpháirteach sa tionscadal, agus maidir leis an deichniúr eile a ghlac páirt, bhuaigh siadsan córais Fhótavoltacha Ghréine mar gur chuir siad isteach ar chomórtas ag Féile Bhia Dhaingean Uí Chúis in 2018.
Sheolamar Léiriú Spéise le déanaí i gcomhair Soláthraí Fuinnimh ceadúnaithe a oibreoidh i gcomhar linn ar Thriail idir Piaraí don leithinis. Ar leibhéal an-simplí, is é atá i gceist le ‘idir Piaraí’ ná, i gcás go bhfuil do leictreachas féin á ghiniúint agat, mar shampla, nuair atá córas Fótavoltach Gréine in úsáid agat, agus nach bhfuil leas á bhaint agat as an leictreachas uile a ghineann tú i do réadmhaoin féin, gur féidir le daoine eile i do phobal a n-ídiú féin a chuíchóiriú chun tairbhe a bhaint as an aschur breise sin.
Mar chuid de Thionscadal Dhaingean Uí Chúis, tá 17 gcarr á gcur ar fáil ag ESB Networks do phobal Dhaingean Uí Chúis lena dtiomáint ar feadh tréimhse bliana, ionas gur féidir linn a thuiscint conas a rachaidh leictriú an iompair i bhfeidhm ar ár líonra gréasáin. Tá Hyundai tar éis an tairiscint sin a ghnóthú, agus is é an tsamhail a úsáidfear sa triail ná an Kona Electric. Beidh na Rannpháirtithe rathúla sa triail á bhfógairt againn ag deireadh mhí Iúil, agus tá súil againn tús a chur lenár dtriail i Meán Fómhair 2020.

 

Tá Tionscadal Dhaingean Uí Chúis ina chuid de thionscnamh Leithinis Dhaingean Uí Chúis 2030.

I dteannta na mball comhordúcháin eile, mar atá, Mol Cruthaitheachta agus Nuála Dhaingean Uí Chúis, MaREI agus Cuideachta Forbartha North, East and West Kerry Development (NEWKD), táimid ag obair i gcomhpháirt le chéile chun na hathruithe sochaí a éascú a theastaíonn chun aistriú chuig sochaí ísealcharbóin.

Le tuilleadh faisnéise a fháil faoi Leithinis Dhaingean Uí Chúis 2030, tabhair cuairt ar www.dinglepeninsula2030.com