Nuacht is Déanaí faoin Tionscadal

Ó seoladh é in 2018, tá an líonra leictreachais forbartha againn agus tá réimse teicneolaíochtaí nua suiteáilte againn ar fud leithinis Dhaingean Uí Chúis. Mar chuid den tionscadal, tá an méid seo a leanas curtha i gcrích agus bainte amach againn go dtí seo:

Trí thionscadal iarfheistithe iomlána curtha i bhfeidhm i dteaghlaigh agus gnóthais ambasadóirí

 

25 painéal fótavoltach gréine suiteáilte i láithreacha éagsúla ar fud na leithinse

 

Triail Feithiclí Leictreacha, lena n-áirítear 17 bhfeithicil leictreacha a thástáil ar an líonra leictreach, agus é sin sceidealaithe i gcomhair 2020

 

Obair i gcomhar leis an lucht tionscail, acadúlachta agus rialacháin, agus le sealbhóirí beartas, agus tabhairt faoin triail i gcomhpháirt dhlúth leis na príomhpháirtithe leasmhara chun cuspóirí an tionscadail a bhaint amach, ina measc IERC, MaREI, UCD, Solo Energy

 

Tá amharc méadaithe againn ar an Líonra Meánvoltais, rud atá ag cur le hiontaofacht fheabhsaithe ár líonra leictreachais

 

Tá cianrialú agus uathoibriú níos fearr curtha i bhfeidhm againn maidir le gléasanna líonra meánvoltais, rud a éascaíonn agaí athbhunaithe seirbhísí do chustaiméirí níos tapúla i gcás éaradh seirbhíse. Ciallaíonn sin laghdú ar Éarthaí Custaiméara agus ar Nóiméid Chaillte Chustaiméara. Tacóidh sé freisin le héifeachtúlacht oibriúcháin níos fearr agus le méadú ar an tsábháilteacht

 

Suiteáil Gléasanna Amhairc Ísealvoltais chun monatóireacht claochladán custaiméirí ó chian a chumasú, agus chun cinntí a éascú faoi fheidhmiú lód leictreach. Tacóidh sin le hagaí freagartha níos tapúla ar iarratais custaiméirí ar lóid mhéadaithe.

 

Tá méadair phróifíle suiteáilte againn in áitribh chustaiméirí le gur féidir linn staidéar a dhéanamh ar thionchar leictriú an teasa agus an iompair, agus teicneolaíochtaí inathnuaite eile ar phróifílí/úsáid fuinnimh i dtaca le custaiméirí.

 

Tá an Líonra Ísealvoltais iomlán ar Leithinis Dhaingean Uí Chúis feiceálach dúinn anois, agus tá gach sócmhainn ísealvoltais taifeadta againn i mbunachair ESB Networks.

 

Dearadh agus tástáil leanúnach ar na feidhmchláir bhogearraí agus an samhaltú a theastaíonn chun gur féidir measúnú iomlán a dhéanamh ar ghné theicniúil na trialach.

 

Nuacht is Déanaí faoin Tionscadal

dingle-without-logo-380x364

Léiriú Spéise maidir le Comhpháirtíocht le ESB Networks sa Triail Fuinnimh idir Piaraí

Tá Léiriú Spéise á lorg againn faoi láthair ó sholáthraithe leictreachais teaghlaigh le bheith ina gcomhpháirtithe i dtriail Fuinnimh idir Piaraí mar chuid de thionscadal léiriúcháin Dhaingean Uí Chúis.

 

Pabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an tréimhse chun Léirithe Spéise a chur isteach dúnta anois.

Léigh Doiciméad

Listen to Fergal Egan, ESB Networks Dingle Project Manager and Dingle Project Ambassador, Colm Kennedy talk about Solar PV technology in the context of the Dingle Project on Radio Kerry.

Listen to Fergal Egan, ESB Networks Dingle Project Manager and Dingle Project Ambassador, Rory McKeown talk about Air Source Heat Pump technology in the context of the Dingle Project on Radio Kerry.

Watch Fergal Egan, The Dingle Project Manager at ESB Networks, host EEI webinar focussing on what ESB Networks is doing to enable the Active Energy Citizen across the Dingle peninsula.