Tionscadal Dhaingean Uí Chúis ESB Networks

Is tionscadal 3 bliana thar a bheith nuálach é Tionscadal Dhaingean Uí Chúis, ina gcuirfear réimse teicneolaíochtaí nua i bhfeidhm chun tacú le forbairt líonra leictreachais chliste sheasmhaigh ísealcharbóin. Is gné thábhachtach den tionscadal seo an deis a thugann sé do ESB Networks obair i gcomhar le pobail áitiúla, agus iniúchadh a dhéanamh lena linn sin ar thionchar agus cumais teicneolaíochtaí nua ísealcharbóin agus ar conas a bhíonn custaiméirí agus pobail ag idirghníomhú leis na córais fuinnimh nua sin.

Mar chuid den tionscadal seo, seolfar raon leathan teicneolaíochtaí in-athnuaite nua ar fud na leithinse, lena n-áirítear: Córais Fhótavoltacha Ghréine, Córais Bainistíochta Ceallra, Teaschaidéil Foinse Aeir, Feithiclí Leictreacha agus Luchtairí Cliste d'Fheithiclí Leictreacha, Seirbhísí Fuinnimh idir Piaraí agus Córais Monatóireachta Fuinnimh. Seolfar Gléasanna Cliste ar an líonra leictreach freisin, a mbeidh iontaofacht mhéadaithe sa líonra mar thoradh orthu.

Tá an tionscadal seo ar cheann de roinnt mhaith gníomhaíochtaí nuálacha a bhfuil ESB Networks ag tabhairt fúthu lena chinntiú go mbeimid in ann leanúint orainn ag forbairt, ag cothabháil agus ag oibriú an líonra leictreachais d’Éirinn as seo go ceann i bhfad agus do gach ceann dár 2.3 milliún custaiméir.