Uasghrádú ar an gCóras Bainistíochta Oibríochtaí

Déanann ESB Networks cinnte de go seasfaidh líonra leictreachais na hÉireann an aimsir agus go mbeidh in ann d’éileamh thar na bearta amach anseo.

 

Tá ESB Networks tar éis tús a chur le huasghrádú suntasach ar an teicneolaíocht a úsáidimid chun feidhmiú líonra leictreachais na hÉireann a bhainistiú. Baineann ESB Networks leas as an teicneolaíocht is déanaí de chuid Oracle leis an gcóras dáileacháin a bhainistiú agus cinntíonn ar an gcaoi sin go soláthraítear leictreachas iontaofa do na tithe agus do na gnólachtaí uile sa tír.

Tá ESB Networks freagrach as an líonra leictreachais a thugann cumhacht d’infreastruchtúr criticiúil na hÉireann (córais iompair phoiblí agus seirbhísí éigeandála, mar shampla) a bhainistiú ar bhealach slán sábháilte, iontaofa chomh maith. Éilíonn siad sin an soláthar fuinnimh is iontaofa is athléimní dá bhfuil ar fáil. Roghnaigh ESB Networks Oracle SuperCluster agus Oracle Utilities Network Management System (NMS) chun bainistíocht a dhéanamh ar líonra leictreachais na hÉireann i bhfíoram agus chun éascaíocht a dhéanamh ar fhorbairt an ghréasáin leictreachais, a leanann ar aghaidh, d’fhonn freastal ar riachtanais na tíre san am i láthair agus san am atá le teacht.

Eolas Níos Fearr do Chustaiméirí faoi Ghearrthacha Cumhachta

Cuirfidh an t-uasghrádú ar chumas ESB Networks leanúint de leictreachas iontaofa a sholáthar do na húsáideoirí gnó agus baile uile, arb iad formhór bhonn custaiméirí ESB iad, chomh maith le freagairt do ghearrthacha cumhachta níos sciobtha. Beimid in ann i bhfad níos mó eolais a chur ar fáil dár gcuid custaiméirí a bhuíochas leis an gcóras nua toisc go mbeidh sé nasctha lenár láithreán gréasáin Powercheck áit ar féidir teacht ar nuashonruithe fíorama maidir le gearrthacha cumhachta.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Marguerite Sayers, Stiúrthóir Bainistíochta, ESB Networks: “Ní bhíonn daoine sásta a bheith dall ar a bhfuil ag tarlú i gcás gearradh cumhachta. Bíonn siad ag súil le nuashonruithe minic, ábhartha maidir le cén chaoi a bhfuil ag éirí leis na deisiúcháin agus cén uair a bheidh an leictreachas acu arís. Ligeann córas Oracle dúinn súil a choinneáil ar stádas an líonra leictreachais ar fad i bhfíoram. Cuireann idirnascacht an NMS ar ár gcumas an scéala is déanaí a thabhairt d’úsáideoirí de réir mar a athraíonn na cúinsí. Bíonn sé sin an-luachmhar go deo i rith stoirmeacha go háirithe, a fhéadann cur isteach ar an soláthar leictreachais do roinnt mhaith áitreabh.”

Feidhmiúlacht Líonraí Móibíleacha agus Todhchaíocha

Déanfaidh ESB Networks forbairt ar an ardán nua sna blianta atá amach romhainn le feidhmiúlacht líonraí móibíleacha agus todhchaíocha a chur leis d’fhonn feidhmiú an líonra leictreachais a fheabhsú tuilleadh. Beidh feidhmíocht agus iontaofacht an Chórais Bainistíochta Oibríochtaí ríthábhacht chun an méid sin a dhéanamh. Tá múnla ardtacaíochta aontaithe ag ESB Networks agus Oracle, a fhágann go mbeidh fáil i gcónaí ar an gCóras Bainistíochta Oibríochtaí le tacú le bainistiú an líonra leictreachais.

Dúirt John Donnelly, Bainisteoir Tíre, Oracle Éireann: “Tá gléasanna móibíleacha agus digiteacha i gcroílár ár saoil laethúil na laethanta seo. Luíonn sé le réasún gur mhaith le fostaithe na teicneolaíochtaí sin a úsáid ag an obair chomh maith. Beidh ESB Networks in ann seirbhís níos gasta a chur ar fáil dá gcuid custaiméirí mar gheall go mbeidh fáil ag teicneoirí líonra ar shonraí ón NMS trína ngléas móibíleach. Beidh ESB Networks níos mealltaí mar fhostóir amach anseo freisin dóibh siúd a úsáideann na teicneolaíochtaí seo amhail is dá mbeidís as broinn leo.”