Innovation

Ireland's Energy Future

Tacaímid go láidir le sprioc na hÉireann go soláthrófaí 40% den leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite faoin mbliain 2020.  Tuilleadh eolais

Ár Straitéis Nuálaíochta

Tá Straitéis Nuálaíochta forbartha againn ina leagtar síos fís shoiléir faoin gcaoi a bhfuil sé beartaithe againn leanúint le líonra leictreachais den chéad scoth a sheachadadh atá dírithe ar riachtanais ár gcuid custaiméirí agus na tíre araon. 

Tuilleadh eolais