Ár n-ambasadóirí

Bí l d'Ambasadóir

 

D'fhonn cabhrú linn a fhiosrú conas is féidir linn a chinntiú go seasfaidh an líonra leictreachais an aimsir ar mhaithe leis na bailte, na feirmeacha agus na gnóthais i nDaingean Uí Chúis.  Roghnaigh muid 5 ambasadóir.. Cabhróidh siad linn bearta éifeachtúlachta fuinnimh a chur faoi chaibidil, a bheidh in ann cabhrú linn go léir dul chun cinn a dhéanamh i dreo an fhuinnimh ar bheag-astú carbóin.  Feisteofar na teicneolaíochtaí seo a leanas i dteach gach ambasadóra:

1.  Pointe Luchtaithe d’Fheithicil Leictreach

2.  ASHP (Teaschaidéal Aeir)

3.  Painéal Fótavoltach Gréine Dín

4.  Tumthéitheoir Inrialaithe

5.  Clár Ciorcad Cliste

6.  Méadar Cliste

7.  Córas Stórála Cadhnra

8.  Mol Maireachtála Cliste (Mol IoT sa Bhaile)

Más mian leat bheith rannpháirteach comhlánaigh an fhoirm seo a leanas:

Ba mhaith linn go bhfoghlaimeodh pobal Dhaingean Uí Chúis ó na teicneolaíochtaí nua a fheisteofar mar chuid de Thionscadal Dhaingean Uí Chúis, agus dá bhrí sin, beidh ambasadóirí de dhíth chun páirt a ghlacadh i bpoiblíocht don tionscadal.  Áireofar leis sin tacaíocht ar na meáin shóisialta, agallaimh raidió, fótagrafaíocht agus scannánaíocht, ach d’fhéadfadh sé go mbeadh rudaí eile le déanamh freisin.  Beidh sé riachtanach go mbeidh rialú ag ESB Networks ar chuid de na gléasanna a fheisteofar mar chuid de chlár na n-ambasadóirí d’fhonn córais nua agus rialú a thástáil.  Coinneofar ambasadóirí ar an eolas i gcónaí maidir leis an obair a bheidh idir lámha ag ESB Networks.

Mairfidh clár na n-ambasadóirí 3 bliana agus ní mór d’iarrthóirí a bheith páirteach ó thús deireadh an chláir.