An Fhoireann

Dingle Project Team

 

Beidh Tionscadal Dhaingean Uí Chúis de chuid ESB Networks lonnaithe i Mol Nuála Dhaingean Uí Chúis i gCuilin, Daingean Uí Chúis. Contae Chiarraí.  Tar isteach agus bíodh focal agat linn faoin tionscadal.  Nó mar mhalairt air sin, seol ríomhphost chuig dingle@esbnetworks.ie má tá aon cheisteanna agat nó más mian leat clárú ar ár liosta postála.

mailto:dingle@esbnetworks.ie

Príomhtheagmhálaithe

John Fitzgerald – Bainisteoir Tionscadail, Tionscadal Dhaingean Uí Chúis

Claire McElligott – Teagmháil, Cumarsáid agus Caidreamh Poiblí, Tionscadal Dhaingean Uí Chúis

Deirdre de Bhailis – Bainisteoir, Mol Cruthaitheachta agus Nuála Dhaingean Uí Chúis

Bhíomar gnóthach cheana féin ag buaileadh le grúpaí pobail áitiúla agus le hionadaithe pobail chun na deiseanna a thabharfar chuig an gceantar áitiúil leis an tionscadal a phlé.  An 22 Aibreán 2018 ghlacamar páirt i "Lá na dTeaghlach", a bhí á chur ar siúl ag Mol Nuála Dhaingean Uí Chúis mar chuid de Sheachtain na Teicneolaíochta.  Ba dheis iontach é sin chun an tionscadal a phlé go mion leis an bpobal áitiúil.  Rinneamar urraíocht freisin ar Dhuais Lá na dTeaghlach ach Paca Fuinnimh Mhalartaigh Ghlais Snap Circuits a chur ar fáil.