​Cúrsaí Fuinnimh in Éirinn sna Blianta Amach Romhainn’

Tá athrú gan fasach ag teacht ar thionscal an leictreachais in Éirinn. Is é an t-athrú sin atá ag déanamh éascaíocht ar aistriú ár dtíre chuig córas fuinnimh ar ísealcharbón, ach a fhágann gur féidir fuinneamh iomaíoch, iontaofa a sholáthar do thithe agus do ghnólachtaí ar phraghas réasúnta ag an am céanna.

Is iomaí fachtóir seachtrach atá taobh thiar den athrú ar thionscal an fhuinnimh in Éirinn:

  • Giniúint Nua – Tá méadú ollmhór tagtha ar úsáid fuinnimh in-athnuaite, rud a fhágann go bhfuil stáisiúin chumhachta mhóra á bhfágáil inár ndiaidh agus go bhfuilimid ag dul i muinín an fhuinnimh dháilte ar an mionchóir.
  • Úsáid Fuinnimh – Déanfaidh custaiméirí leictreachas a ghiniúint ina dteach agus úsáidfidh teicneolaíochtaí amhail teaschaidéil agus feithiclí leictreacha. Tiocfaidh athrú ó bhonn ar úsáid fuinnimh leictrigh dá bharr sin.
  • Iompraíocht an Chustaiméara – Is mian leis an gcustaiméir tuiscint agus smacht a bheith aige ar an bhfuinneamh a úsáideann sé.
  • An tAthrú Aeráide – Cruthóidh dálaí adhaimsire agus stoirmeacha níos minice dúshláin don chóras leictreachais.
  • Teicneolaíocht Dhigiteach – Tá athrú ag teacht ar roinnt mhaith gnéithe den ghnó mar thoradh ar dhul chun cinn sa teicneolaíocht dhigiteach.
  • Polasaí Rialála –Beidh tionchar ag athruithe ar pholasaithe aeráide, comhshaoil agus rialála in Éirinn agus go hidirnáisiúnta ar an gcaoi a ndéanfaimid ár líonra a dhearadh agus a fheidhmiú.
Infographic of Ireland's Energy Future to 2030