Tá an-áthas orainn go mbeidh tionscadal nua corraitheach á thabhairt go dtí Daingean Uí Chúis againn sna blianta amach romhainn, rud lena léireofar an chuma a d'fhéadfadh a bheith ar an líonra leictreachais cliste amach anseo.

Tá athrú gan fasach ar siúl sa tionscal leictreachais in Éirinn faoi láthair, agus is é an t-athrú sin atá ag éascú athrú ar dtíre chuig córas fuinnimh ar bheag-astú carbóin agus ag cur soláthairtí daingne fuinnimh "ghlais" ar fáil ar phraghas réasúnta dár mbailte agus gnóthais. Tá ESB Networks tiomanta do thacú leis an athrú sin trí naisc ghiniúna in-athnuaite agus foinsí fuinnimh dháilte a mhéadú agus trí chórais téimh agus iompair a leictriú freisin, rudaí a dteastaíonn uathu ar fad comhtháthú casta leis an eangach leictreachais atá ann cheana - an eangach chomhtháite. I nDaingean Uí Chúis, tá sé mar aidhm ag ESB Networks obair a dhéanamh as lámha a chéile leis an bpobal áitiúil agus príomhról a ghlacadh chun féachaint ar na deiseanna ó thaobh fuinnimh de a bheidh i ndán do mhuintir na hÉireann amach anseo. Beimid ag feistiú gléasanna cliste ar ár líonra chun cabhrú linn na himeachtaí líonra a mhonatóiriú agus a thuar ar bhealach níos fearr, d’fhonn níos lú gearrthacha cumhachta agus níos mó athléimneachta a chinntiú ar ár líonra. Oibreoimid le gnóthais agus pobail áitiúla chun bearta éifeachtúlachta fuinnimh a fhiosrú a bheidh in ann cabhrú linn dul chun cinn a dhéanamh i dtreo todhchaí ísealcharbóin.