​​​​Teas agus Iompar Leictreach

Teas agus Iompar Leictreach

Anois go bhfuil an leictreachas ag éirí ina bhreosla ísealcharbóin, beidh athrú córas teasa agus iompair chun an leictreachais ar cheann de na bealaí is tíosaí, is praiticiúla le spriocanna dícharbónaithe na hÉireann a chomhlíonadh.

Tá líonra dáileacháin leictreachais na hÉireann á thógáil leis na glúnta – dá mhéad a úsáidfear na sócmhainní sin chun droim láimhe a thabhairt do bhreoslaí iontaise ina leithéid de chórais is ea is costéifeachtúla a bheidh sé don tsochaí ar fad.

​Fuinneamh Ísealcharbóin Amach Anseo

Tá plé déanta sa treochlár nuálaíochta um Leictriú Córas Teasa agus Iompair leis an gcaoi a ndéanfar an líonra a phleanáil agus a fheidhmiú chun go mbeidh sé in ann freastal ar éilimh nua den sórt sin gan cur isteach ar chompord, seasmhacht ná cáilíocht soláthair ár gcuid custaiméirí agus chun go ndéanfar an méid sin ar chostas eacnamaíoch, atá ag teacht le riachtanais agus luachanna na gcustaiméirí sin.

Dé réir mar a dhéanaimid dul chun cinn i dtreo na sochaí ísealcharbóin sin, cabhróidh an treochlár linn an líonra seasmhach, iontaofa, éifeachtúil a theastaíonn ónár gcuid custaiméirí a sheachadadh. Cuirfear ar a gcumas dá réir sin dul leis na réitigh teasa agus iompair is fearr a d’fheilfeadh dá dteach, dá ngnólacht agus dá stíl mhaireachtála.