​​​Teagmháil le Custaiméirí

Teagmháil le Custaiméirí

Tá ESB Networks bródúil go bhfreastalaímid ar gach uile dhuine de na 2.3 milliún custaiméir leictreachais in Éirinn, beag bean ar cibé acu is custaiméirí tionscail, tráchtála nó tí iad. Is mór againn chomh maith go soláthraímid leictreachas slán sábháilte, iontaofa dóibh, a chuireann ar a gcumas a dtithe, a ngnólachtaí agus a bpobail a chumhachtú.

Tá freastal ar ár gcustaiméirí agus ar an bpobal ó nádúr ionainn le breis agus 90 bliain anuas agus de réir mar a athróidh an tionscal fuinnimh, cinnteoidh ESB Networks go gcoinneoimid ár gcustaiméirí i lár an aonaigh.

​Pointí Teagmhála lenár gCuid Custaiméirí

Tagann baill foirne de chuid ESB Networks i dteagmháil le custaiméirí dár gcuid na mílte uaireanta in aghaidh an lae. Tá os cionn 2,000 ball foirne allamuigh againn a oibríonn i measc an phobail ó lá go lá agus déanann ár nIonad Teagmhála Náisiúnta 24 uair an chloig plé le breis is 1.8 milliún teagmháil le custaiméirí gach bliain. Is maith is eol dúinn gur mian le custaiméirí teagmháil a dhéanamh linn ag na hamanna agus ar na bealaí is fearr a fheileann dóibh. Tá sé mar aidhm againn tacú le custaiméirí rochtain ar ár seirbhísí gan aon mhoill agus leanfaimid orainn ag úsáid teicneolaíochtaí nua agus bealaí digiteacha lenár gcuid custaiméirí a choinneáil sásta.