​​Foinsí Fuinnimh In-Athnuaite a Nascadh

Foinsí Fuinnimh In-Athnuaite a Nascadh

Tá ESB Networks tiomanta do ról ceannasach a imirt in aistriú na hÉireann chun an fhuinnimh ísealcharbóin, agus don leictreachas glan a chur i lár an aonaigh san aistriú sin.
Nasctar níos mó foinsí in-athnuaite fuinnimh leis an líonra leictreachais bliain i ndiaidh bliana d’fhonn tacú leis an gcuspóir chun níos lú carbóin a tháirgeadh. Táthar ag tuar go mbeidh breis is 8GW de ghiniúint in-athnuaite nasctha ag ESB Networks faoin mbliain 2030.

Tacú le teicneolaíochtaí nua

Is é an príomhdhúshlán atá romhainn ná tacú le haistriú éifeachtúil chun na dteicneolaíochtaí nua sin ach leibhéil reatha athléimneachta agus seasmhachta an líonra a choinneáil ag an am céanna.

Is iad feirmeacha gaoithe móra ar tír an phríomhfhoinse giniúna in-athnuaite go dtí seo. Tá roinnt Acmhainní Fuinnimh Dáilte (AFD) nua tar éis iarratas a dhéanamh le nascadh lenár líonra le blianta beaga anuas. I measc na dteicneolaíochtaí nua sin tá Giniúint Fhótavoltach ar an Mórchóir, Cumhacht is Teas in Éineacht (CTinÉ) agus bithmhais. Tá borradh ag teacht ar an éileamh margaidh ar theicneolaíochta den sórt sin de réir a chéile.

Tá sé mar aidhm againn breathnú ar an tionchar a imreofar ar ár gcóras leictreachais amach anseo nuair a nascfar níos mó AFDanna agus foinsí fuinnimh in-athnuaite tráchtála, agus a oibriú amach cén chaoi ar gá dúinn ár gcaighdeáin agus ár bpolasaithe pleanála a fhorbairt le tacú lena nascadh ar an mbealach is tíosaí is féidir.

Athbhreithniú ar Chaighdeáin Phleanála

Mar chuid de Straitéis Nuálaíochta ESB Networks, táimid ag déanamh athbhreithniú ar na Caighdeáin Phleanála agus Seasmhachta Soláthair atá againn faoi láthair d’fhonn a chinntiú gur fhorbair siad le bheith in ann freastal ar an Tionscal Leictreachais, atá ag athrú de shíor.

Terms of Reference -Planning Standards Review |PDF  305KB

Project Timeline - Planning Standards Review | PDF 79KB

Stakeholder Engagement Plan - Planning Standards |PDF 618 KB