​Comhoibriú leis an ​TSO

Comhoibriú leis an TSO

Is ionann feidhmiú slán sábháilte an líonra leictreachais in Éirinn agus an córas dáileacháin agus an córas tarchurtha ag obair le chéile ar bhealach comhordaithe ionas go bhfreastalaítear ar gach uile chustaiméir. Beidh an dá chóras ag plé le breis is 8GW de ghiniúint eadrannach fuinnimh in-athnuaite faoin mbliain 2030, rud a mbeidh comhoibriú níos dlúithe idir Oibreoir an Chórais Dáileacháin (OCD) agus Oibreoir an Chórais Tarchurtha (OCT) ag teastáil ina leith. Beidh i gceist leis sin leas a bhaint as ardáin chliste TFC agus a bheith solúbtha le fuinneamh seasmhach, inbhuanaithe agus éifeachtúil ó thaobh costas de a chur ar fáil dár gcuid custaiméirí. Chun é sin a dhéanamh, teastaíonn ón OCT, EirGrid, seirbhísí tacaíochta ó chustaiméirí giniúna agus ó chustaiméirí éilimh, an chuid is mó díobh atá nasctha leis an gcóras dáileacháin.

Córas Leictreachais Seasmhach, Inbhuanaithe a Sheachadadh (DS3)

Tá ESB Networks ag déanamh éascaíocht ar ár gcustaiméirí cheana féin leis na seirbhísí seo a sholáthar in DS3. Tá líon na soláthróirí seirbhíse ar an líonra dáileacháin íseal go leor faoi láthair ach tiocfaidh méadú ar a líon amach anseo mar thoradh ar na riachtanais solúbthachta, i bhfoirm giniúint sholúbtha, ar Fhreagairt don Éileamh agus ar stóráil fuinnimh. Chomh maith le bainistíocht ghníomhach chumhachta, táimid ag obair freisin chun cumhacht fhreasaitheach a sholáthar ón gcóras dáileacháin chuig an gcóras tarchurtha mar fhreagairt ar riachtanais líonra, custaiméara agus an OCT. Féadfaimid é sin a dhéanamh ach córais rialaithe chliste a fheistiú i bhfostáisiúin ardvoltais atá ann cheana féin agus na córais sin a bhainistiú ónár nIonaid Rialaithe Dáileacháin.

Tá idir dhúshláin le sárú agus dheiseanna le tapú, rud a fhágann go mbeidh orainn obair as lámha a chéile lenár gcuid comhpháirtithe solúbtha agus OCT le réitigh chuí a sheachadadh.