​Barrfheabhsú Sócmhainní

Barrfheabhsú Sócmhainní

Bainistíonn ESB Networks líonra sócmhainní a chuimsíonn idir na 2.3 milliún méadar atá suiteáilte i dtithe ó cheann ceann na tíre agus fostáisiúin 400kV a dháileann na céadta meigeavata de leictreachas. Tá forbairt á déanamh ar na sócmhainní sin leis na blianta agus anois tá siad suite fud fad na tíre agus ag freastal ar gach uile chustaiméir leictreachais in Éirinn.

Forbairtí ó thaobh Teicneolaíochta de

Mar a théann na sócmhainní sin in aois agus mar a thagann athrú ar riachtanais ár gcuid custaiméirí le himeacht ama, oibrímid d’fhonn saolré úsáideach ár sócmhainní a shíneadh, a n-iontaofacht a fheabhsú agus a n-acmhainn a uasmhéadú. Tá forbairtí teicneolaíocha ag cruthú deiseanna nua do ESB Networks ó thaobh bhainistiú na sócmhainní de, rud a chuireann ar a chumas nithe mar seo a leanas a fheabhsú:

  • Éifeachtúlacht
  • Tionchar ar an gcomhshaol
  • Iontaofacht

Tá an treochlár nuálaíochta um Barrfheabhsú Sócmhainní ceaptha lena chinntiú go mbainfidh ESB Networks an leas is fearr is féidir as an dul chun cinn atá déanta sna teicneolaíochtaí bainistithe sócmhainní, sna hábhair agus sna cleachtais le tamall anuas le cur ar a chumas líonra a fhorbairt a sholáthraíonn na seirbhísí a theastaíonn ó na custaiméirí.