​Athléimneacht an Líonra

Athléimneacht an Líonra

Tá leanúnachas an tsoláthair dár gcuid custaiméirí feabhsaithe breis is 60% mar thoradh ar an infheistíocht a rinneamar inár líonra le 20 bliain anuas.

De réir mar a leanfaidh athrú ár n-aeráide ar aghaidh, ní mór dúinn a chinntiú go leanfaimid orainn ag infheistiú inár líonra le go mbeidh sé in ann do na patrúin drochaimsire agus do na stoirmeacha níos déine atá feicthe againn le blianta beaga anuas.

Seirbhís láidir ar féidir brath uirthi

Ní mór dúinn a chinntiú chomh maith go bhfuil ár líonra láidir a dhóthain le tacú lenár gcuid custaiméirí, a thosóidh ag úsáid i bhfad níos mó leictreachais amach anseo. Is iad córais teasa agus feithiclí leictreacha a bheidh taobh thiar de sin agus tacóidh sé go mór le dul chun cinn na hÉireann i dtreo córas fuinnimh glan. Ní mór dár gcuid custaiméirí a bheith in ann brath ar ár líonra agus caithfidh acmhainn leordhóthanach a bheith ann le tacú leis an aistriú chun na teicneolaíochtaí nua sin.

Beidh orainn ár líonra a thógáil agus a chothabháil ar na caighdeáin is airde ar fad dá bharr sin, rud atá déanta againn riamh. Beidh orainn infheistíocht a dhéanamh freisin ina thuilleadh teicneolaíochtaí monatóireachta agus braite le mionsonraí a thabhairt dúinn faoin gcaoi a bhfuil ag éirí lenár gcuid sócmhainní. Cuirfidh a leithéid de shonraí ar ár gcumas cinntí a dhéanamh agus ardáin éirime sonraí agus gnó a chur ar bun, a úsáidfidh na sonraí luachmhara sin chun cabhrú linn an líonra a choinneáil idir láidir agus iontaofa. Má táimid chun díriú ar shócmhainní seasta agus ar shócmhainní sonraí ag an am céanna, beidh orainn inniúlacht nua a fhorbairt le cinnte a dhéanamh de nach dteipfidh ar na córais TF sin ná nach mbeidh daoine in ann briseadh isteach iontu.