​Ár Straitéis Nuálaíochta

Tá an leictreachas ríthábhachtach dár sochaí agus creidimid gur cheart go mbeadh rochtain ag gach uile shaoránach ar sholáthar leictreachais, atá idir shlán agus inbhuanaithe, ar phraghas réasúnta. Táimid ag soláthar solais, teasa agus cumhachta do mhuintir na hÉireann ó cuireadh Bord Soláthair an Leictreachais (BSL/ESB) ar bun i 1927. Sa lá atá inniu ann táimid bródúil go bhfreastalaímid ar gach uile dhuine de na 2.3 milliún custaiméir in Éirinn, beag bean ar cibé acu is custaiméirí tionscail, tráchtála nó tí iad.

Táimid tiomanta do shaol níos gile atá cumhachtaithe ag an leictreachas a thabhairt do chách. Táimid nuálach ó nádúr agus tá ceann de na líonraí leictreachais is forásaí dá bhfuil ann forbartha againn mar thoradh air sin, rud a chuir ar chumas na hÉireann teacht chun bheith ar thús cadhnaíochta i gcúrsaí tionsclaíochta agus teicneolaíochta araon.

Tá an nuálaíocht ag éirí níos tábhachtaí fós dár ngnó tráth a bhfuil athrú ó bhonn ag teacht ar thionscal an fhuinnimh ar fud an domhain. Tá ocht dtreochlár nuálaíochta curtha i dtoll a chéile againn lena chinntiú go mbeidh réimse cothrom tionscadal nuálach againn, a chabhróidh linn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá amach romhainn. Táimid dóchasach go gcuirfidh na treochláir sin ar ár gcumas córas leictreachais a chur ar fáil a fhreastalóidh ar riachtanais ár gcuid custaiméirí agus na hÉireann go ceann i bhfad.  

Ár dTreochláir Nuálaíochta

Tá Straitéis Nuálaíochta forbartha againn ina leagtar síos fís shoiléir faoin gcaoi a bhfuil sé beartaithe againn leanúint le líonra leictreachais den chéad scoth a sheachadadh atá dírithe ar riachtanais ár gcuid custaiméirí agus na tíre araon.