Lámha don Bheatha: Ceisteanna Coitianta

 

Is éard atá in Lámha don Bheatha: Oiliúint Pobail Athbheochana Cardascamhógaí ná clár de chuid Fhoras Croí na hÉireann, le tacaíocht ó ESB Networks, trína gcuirtear oiliúint saor in aisce athbheochana cardascamhógaí ar fáil do phobail ar fud na hÉireann.
Faoi Lámha don Bheatha, tá Foras Croí na hÉireann agus ESB Networks ag cur cúrsaí oiliúna saor in aisce athbheochana cardascamhógaí ar fáil i bpobail ar fud na tíre ó Mhárta 2019 ar aghaidh. Sa chéad dhá bhliain eile, cuirfimid oiliúint ar 100,000 duine ar scil tarrthála na hathbheochana cardascamhógaí.
Chun clárú le haghaidh cúrsa oiliúna saor in aisce Lámha don Bheatha, féach  www.handsforlife.ie

Agus tú ar chúrsa oiliúna Lámha don Bheatha, foghlaimeoidh tú cén chaoi le hathbheochan cardascamhógach a dhéanamh le cleachtadh praiticiúil ar mhainicín bréige. Foghlaimeoidh tú cén chaoi leis an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • Stad cairdiach a aithint
  • Athbheochan chardascamhógach a dhéanamh
  • Uath - dhífhibrileoir seachtrach (AED) a úsáid
  • Freagairt d'Eigeandáil thachtach
  • Stróc a aithint

Maireann gach cúrsa oiliúna níos lú ná uair an chloig, agus nuair a bheidh sé thart, beidh a fhios agat cén chaoi le hathbheochan chardascamhógach a dhéanamh agus braithfidh tú go bhfuil na scileanna ar fad agat chun athbheochan chardascamhógach a dhéanamh i gcás éigeandála cardascamhógaí.

 

 

Tá cúrsaí oiliúna Lámha don Bheatha á reáchtáil i bpobail áitiúla ar fud na hÉireann.
Chun an cúrsa is gaire duit a aimsiú, féach www.handsforlife.ie, áit a bhfuil liosta de na cúrsaí oiliúna uile atá le tarlú go luath. Tá fáilte roimh gach duine atá 18 mbliana d’aois nó níos sine freastal ar chúrsa.
Má tá grúpa de 30 duine nó níos mó agaibh agus suim agaibh foghlaim cén chaoi le hathbheochan chardascamhógach a dhéanamh, agus más mian leat cúrsa oiliúna saor in aisce a reáchtáil do do phobal áitiúil féin, déan teagmháil le Foras Croí na hÉireann ar 01 668 5001 nó handsforlife@irishheart.ie

Mura bhfeiceann tú go bhfuil aon chúrsa beartaithe le haghaidh do cheantar féin, coinnigh ort ag seiceáil arís ar www.handsforlife.iei agus ar sceideal Lámha don Bheatha ós rud é go bhfuil cúrsaí oiliúna á reáchtáil againn ar fud na tire.

Má tá grúpa de 30 duine nó níos mó agaibh agus suim agaibh foghlaim cén chaoi le hathbheochan chardascamhógach a dhéanamh, agus más mian leat cúrsa oiliúna saor in aisce a reáchtáil do do phobal áitiúil féin, déan teagmháil le Foras Croí na hÉireann ar 01 668 5001 nó handsforlife@irishheart.ie

 Tá cúrsaí oiliúna Lámha don Bheatha ar oscailt don uile dhuine 18 bliana d’aois nó níos sine.
Ni gá, tá cúrsai Lámha don Bheatha soar in aisce le treastal orthu agus páirt a ghlacadh iontu.

Is éard atá i gceist le hAthbheochan Chardascamhógach (CPR) ann ná aithint go bhfuil stad cairdiach ar dhuine, teagmháil a dhéanamh leis na seirbhísí éigeandála ar 112 nó 999, agus brú go láidir agus go tapa ar an mbrollach.

Tríd an gclár Lámha don Bheatha, tá sé mar aidhm ag ESB Networks agus ag Foras Croí na hÉireann tarrthálaithe a dhéanamh de mhuintir na hÉireann trí scil sábhála beatha na hathbheochana cardascamhógaí a bhronnadh ar dhaoine.