Lámha don Bheatha: Sábháilteacht an Phobail

Eolas faoi Lámha don Bheatha

Tá ESB Networks bródúil de bheith ina chomhpháirtí le Foras Croí na hÉireann chun tacú lena gclár Lámha don Bheatha. Clár oiliúna pobail athbheochana cardascamhógaí is ea Lámha don Bheatha a chuireann oiliúint saor in aisce athbheochana cardascamhógaí ar fáil do phobail ar fud na hÉireann chun tarrthálaithe a dhéanamh de mhuintir na hÉireann.

Gach lá in Éirinn, faigheann trí dhuine dhéag bás de stad cairdiach agus tarlaíonn 70% díobh seo sa bhaile. Faraor, ní mhaireann ach 6.5% de na daoine in Éirinn a mbíonn stad cairdiach acu in áit nach ospidéal é. Scil éasca le foghlaim is ea an athbheochan chardascamhógach agus nuair a bhíonn a fhios agat cén chaoi le hé a dhéanamh, d’fhéadfá beatha duine a shábháil.

Faoi Lámha don Bheatha, tá Foras Croí na hÉireann, in éineacht le ESB Networks, ag cur cúrsaí oiliúna saor in aisce athbheochana cardascamhógaí ar fáil i bpobail ar fud na hÉireann ó Mhárta 2019 ar aghaidh. Sa chéad dhá bhliain eile, cuirfimid oiliúint ar 100,000 duine ar scil tarrthála na hathbheochana cardascamhógaí.

Tar linn agus bí ar dhuine de tharrthálaithe na hÉireann.

Cláraigh le haghaidh Lámha don Bheatha

 Le haghaidh tuilleadh eolais nó chun clárú le haghaidh cúrsa oiliúna saor in aisce Lámha don Bheatha.

Tá cúrsaí oiliúna Lámha don Bheatha á reáchtáil i bpobail áitiúla ar fud na hÉireann.

Chun an cúrsa is gaire duit a aimsiú, féach , áit a bhfuil liosta de na cúrsaí oiliúna uile atá le tarlú go luath.handsforlife.ie

.