Fís 2027 ESB Networks

Is é ár bhfís don bhliain 2027 go mbeidh Líonra Leictreachais den chéad scoth againn a thabharfaidh tús áite don tsábháilteacht, don éifeachtúlacht agus do sheasmhacht an tsoláthair, a thacóidh leis an ngeilleagar, agus a bhainfidh amach ár spriocanna inbhuanaitheachta - is é sin le rá Líonra Cliste.

ESB Networks 2027

Ár Straitéis

Braithfidh líonraí na todhchaí ar bhealaí cumarsáide ardluais agus ar ardchórais teicneolaíochta faisnéise. Is í an acmhainn fheabhsaithe sin a chuirfidh ar ár gcumas dúshláin chórais chasta a shárú amach anseo. Cumasófar do chustaiméirí ról níos gníomhaí a imirt i bhfuinneamh a bhainistiú freisin.  Tá ESB ar thús cadhnaíochta ó thaobh Líonraí Cliste a leagan amach. Bainfear an méid sin amach trí thabhairt faoi thionscnaimh taighde agus trí pháirt a ghlacadh i gcomhpháirtíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta.ESB Networks 2027