Bord ESB Networks

Rinneadh ESB Networks CGA. a ionchorprú ar an 8 Nollaig 2008 mar fhochuideachta faoi lánúinéireacht Bhord Soláthair an Leictreachais (ESB). Dílsíodh ESB Networks CGA. mar Oibritheoir Córais Dáileacháin ar an 1 Eanáir 2009 de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach, 2008 (I.R. Uimh. 280 de 2008). Tá sé freagrach as oibriú, cothabháil agus forbairt an chórais dáileacháin leictreachais sa Stát.

Tá a bhord féin ag ESB Networks CGA., a bhfuil 5 comhaltaí air faoi láthair. Sonraítear in Airteagail Chomhlachais ESB Networks CGA. nach mbeidh beirt de na stiúrthóirí ina bhfostaithe, ina gconraitheoirí ná ina sainchomhairleoirí de chuid ESB, ná fochuideachtaí dá chuid, agus go mbeidh siad neamhspleách ar leas ESB. Is iad Caroline Spillane agus Ian Talbot a ceapadh mar stiúrthóirí neamhspleácha de bhun an cheanglais sin.

 Ról Ainm
An Chathaoirleach  Paddy Hayes
Stiúrthóirí  Paul Mulvaney
   Caroline Spillane
   Ian Talbot
 Chairman  Jerry O'Sullivan
  Company Secretary   Marie Sinnott

 Tábla 1 - Bord ESB Networks