Ár bhFoireann

Tá an cumas agus an tiomantas ag ár 3,347 fostaí lárnach sa chaoi a gcuireann muid soláthar leictreachais sábháilte agus iontaofa ar fáil don 2.3 milliún áit chónaithe, feirm agus gnólacht ar fud na hÉireann.

 

Táimid mórtasach as an timpeallacht oibre éagsúil agus cuimsitheach atá againn ina mbíonn rath ar ár bhfoireann i róil éagsúla i réimsí na hinnealtóireachta, nuálaíocht, seirbhís do chustaiméirí, margaíocht, dlí, acmhainní daonna, teicneolaíocht faisnéise, sábháilteacht agus airgeadas.

House with lights 380x328

Éire á Cumhachtú

Ó 1927 i leith, tá cumhacht á tabhairt againn d’áiteanna cónaithe, feirmeacha agus gnólachtaí i ngach pobal in Éirinn.

Diane O Donovan 380x328

Cúram Custaiméirí

 Tá duaiseanna buaite ag ár n-ionad glaonna atá bunaithe in Éirinn mar gheall ar a fhreagrúlacht agus mar gheall ar chaighdeán an eolais.

School Children and Stay Safe Stay Clear Sign

Pobal

Tacaíonn ár bhfoireann le tionscnaimh áitiúla phobail amhail feachtas veisteanna lonracha an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre do scoileanna.

Generator Connections

Nuálaíocht

Tá ár bhfoireann ag brú an nuálaíocht chun cinn le cinntiú go bhfuil líonra againn a sheasfaidh don am romhainn.

Apprentice x3 380x328

Printíseacht

Tá duaiseanna buaite ag ár bPrintíseacht agus in 2019 beimid ag earcú 70 printíseach chun teacht ag obair lenár bhfoireann.

Family in Kitchen

Méadair Chliste

Tá na méadair chliste ar an gcéad ghlúin eile de mhéadair dhigiteacha leictreachais, agus tugann mórán buntáistí don chustaiméir, don gheilleagar agus don timpeallacht.

Cuir aithne ar an mBord

Cliceáil anseao chun teacht ag obair benár bhfoireann