Le feiceáil anois: Tochailt Shábháilte Féach gach Rud

Is féidir léarscáileanna de chábla faoi thalamh ESB a fháil ó Oifig an Láithreáin Lárnaigh. Cuir ríomhphost chuig dig@esb.ie nó cuir glao ar 1850 928 960 nó +353 (0) 21 8582060. Seolfaimid an léarscáil chugat laistigh de 10 lá oibre. Ní féidir linn léarscáileanna a chur ar fáil lena mbailiú ach i gcásanna éigeandála amháin. 

Le tuilleadh eolais a fháil téigh chuig Obair Bhainte agus Tochailte.

Plean Láithreáin nó Plean Ceantair de do láithreán tochailte, chomh maith le tagairt gheografach agus do shonraí teagmhála.

Cuir sonraí faoi shuíomh an láithreáin agus léarscáil tríd an bhfacs chuig 01 6388169 nó seol an t-eolas i bhformáid PDF chuig dig@esb.ie

Is féidir leat na sonraí a chur tríd an bpost chuig an seoladh seo a leanas chomh maith:

ESB Networks
Oifig an Láithreáin Lárnaigh
Bóthar Theampall Mhaighréide
Fionnghlas
Baile Átha Cliath 11.
Cuirtear gach léarscáil de chuid ESB sa phost chuig an seoladh a luadh. Is féidir linn níos mó ná cóip amháin a chur ar fáil ach é sin a iarraidh. Téigh chuig Obair Bhainte agus Tochailte le tuilleadh eolais a fháil.
Cuir 10 lá san áireamh don seachadadh.
Ní féidir linn léarscáileanna a chur ar fáil lena mbailiú ach i gcásanna éigeandála AMHÁIN. Cuir glao ar l 1850 928 960 nó ar +353 (0) 1 8582060 chun é sin a eagrú. Ní bhíonn an tseirbhís seo ar fáil ach ó Luan go hAoine amháin.
Is féidir. Déan teagmháil leis an Láithreán Lárnach ar 1850 928 960 nó ar +353 (0) 1 8582060 le sonraí a fháil faoi na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann leis an tseirbhís seo.