Le feiceáil anois: Íoc-mar-a-Úsáidtear Féach gach Rud

Ciallaíonn sé sin go bhfuil deireadh tagtha leis an gcumarsáid idir méarchlár an chustaiméara agus an méadar. Bain triail as é a phlugáil isteach i soicéad eile.
Ciallaíonn sé sin gur cuireadh an cód isteach go mícheart cúig huaire. Fan go n-imíonn an teachtaireacht agus ansin cuir isteach an cód ceart.
Ciallaíonn sé seo go bhfuil rud éigin mícheart. Cuir glao orainn ag 1850 372 999 nó ag +353 21 2382410 chun glaoch amach a logáil. 
1 - Creidmheas fágtha, arna ríomh i laethanta
2 - Costas tomhaltais le déanaí
3 - Dáta agus am reatha an mhéadair
4 - Sonraí na 5 cód dheireanacha um breisiú creidmheasa
5 - Luach iomlán an bhreisithe creidmheasa a íocadh
6 - Tomhaltas leictreachais reatha
7 - Ráta buanmhuirir in aghaidh an lae agus ráta in aghaidh an aonaid
8 - Sonraí faoin úsáid is airde le 24 uair an chloig anuas
9 - Líon iomlán na n-aonad a úsáideadh
0 - Tástáil an taispeántais  
Tá dhá chuid i do meadar íoc-mar-a-úsáidtear - an phríomh-mhéadar a chuirtear in áit do mhéadar reatha agus méarchlár a úsáideann tú chun do creidmheas a bhreisiú. Tagann sé le huimhir aitheantais pearsanta (UAP) uathúil a bheidh ag teastáil uait chun íocaíochtaí a dhéanamh. Seolfar d’uimhir aitheantais phearsanta chugat tríd an bpost i Pacáiste Eolais nuair a iarrann do Sholáthraí Leictreachais méadar Íoc-mar-a-úsáidtear.
Déan teagmháil le do Sholáthraí Leictreachais le fáil amach an féidir leo ceann a chur ar fáil duit. 
Nuair a laghdaíonn do chreidmheas go dtí €2 buailfear aláram íseal ar feadh 2 nóiméad. Brú cnaipe ar bith ar an méarchlár chun an t-aláram a chiúnú. Nuair a laghdaíonn do chreidmheas chomh híseal le €0 buailfear an t-aláram íseal ar feadh 2 nóiméad sula ndéanfar do sholáthar a dhínascadh (ach ní dhéanfar é sin le linn tréimhsí ar a dtugtar “Creidmheas Cairdiúil”). Má tharlaíonn sé sin brúigh an cnaipe 0 agus tiocfaidh do sholáthar ar ais arís. Gheobhaidh tú luach €5 de Chreidmheas Éigeandála go huathoibríoch. Aisíocfar aon Creidmheas Éigeandála as do chéad bhreisiú creidmheasa eile.
Leanfar ar aghaidh ag baint buanmhuirir bhaile agus muirir eile as creidmheas do mhéadair nuair a bheidh tú as baile. Déan deimhin de go mbeidh go leor creidmheasa sa mhéadar chun an soláthar a choinneáil go bhfillfidh tú.