Le feiceáil anois: Naisc nua Féach gach Rud

Is é an rud is tábhachtaí ná féachaint an leor an cumas leictreachais do na riachtanais a bheidh agat. Tá cumas soláthair cláraithe ag gach foirgneamh anois ar a dtugtar Uasacmhainn Iompórtála (MIC). Is ionann MIC agus an acmhainn leictreachais a ndearnadh conradh faoi i gcás d’áitribh bunaithe ar fhaisnéis a chuir d’fhorbróir ar fáil dúinn. Tá sé tábhachtach a fháil amach cad é MIC reatha an áitribh. I bhformhór na gcásanna taispeántar an MIC ar bhille an tSoláthraí Leictreachais  

Ba cheart duit na riachtanais leictreachais atá agat faoi láthair agus a bheidh agat sa todhchaí a phlé ansin le conraitheoir leictreachais nó le hinnealtóir. Ná déan dearmad an trealamh gnó go léir agus riachtanais téite agus fuaraithe an fhoirgnimh a chur san áireamh. Mura bhfuil an MIC ceart agat le freastal ar do riachtanais cuir glao ar 1850 372 757 nó ar +353 21 2386555. Nuair Is féidir ba cheart go léireodh an MIC na riachtanais a bheidh agat. Má tá leibhéal MIC atá agat níos airde ná mar is gá duit, tabhóidh tú táillí nach gá.

Beidh ort a fháil amach méid an lóid leictreachais atá riachtanach do d’áitreabh feirme.

Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig Áitreabh Feirme.

Beidh ort a fháil amach ar dtús an é 3 kVA nó níos lú an lód atá uait agus más mar sin atá sé féadfaidh tú Foirm Iarratais NC2 (PDF | 493 KB) a íoslódáil nó dul chuig Teach Aonair agus iarratas a dhéanamh ar líne. Luaigh go soiléir go bhfuil an soláthar ag teastáil le haghaidh soilsiú feirme.
Is éard is Uasacmhainn Iompórtála (MIC) ann ná an leibhéal uaséilimh leictreachais ar féidir le do nasc lenár líonra déileáil leis. Sonraítear MIC i gcilea-voltaimpéar ach tá an luach seo, i bhformhór na gcásanna, cosúil le líon na gcileavataí ar féidir leis an nasc déileáil leis.   
Cuirimid naisc ar fáil a fhreastalaíonn do roinnt mhaith leibhéal difriúil úsáide leictreachais. Nuair atá tú ag cur isteach ar nasc nua, caithfidh tú an leibhéal an uaséilimh leictreachais a bheidh ag teastáil uait a shonrú agus luaitear an leibhéal sin sa Chomhaontú Nasctha ar a dtugtar an MIC. Ansin déanaimid an líonra a dhearadh le modh nasctha a chur ar fáil de réir an MIC a comhaontaíodh. 
Ba cheart duit do riachtanais leictreachais a phlé le Conraitheoir Leictreach, a chabhróidh leat cinneadh a dhéanamh cad é an MIC ceart a oirfidh do do riachtanais. Ónár dtaithí féin, bíonn sé i bhfad níos lú ná suim rátálacha cileavata an trealaimh atá beartaithe agat a fheistiú i nach mór gach uile chás.
Socraíonn sé uasteorainn don lód iomlán leictreachais is ceadmhach duit a úsáid. Bíonn tionchar aige ar an méid a ghearrfar ort as an nasc. 
  • Má bhíonn an MIC ró-ard, beidh tú ag íoc as acmhainn níos airde ná mar atá riachtanach duit.
  • Má bhíonn an MIC ró-íseal, féadfaidh sé nach n-oibreoidh do threalamh i gceart agus go ngearrfar táille ró-acmhainneachta ort.
 Téigh go Soláthar a Mhéadú/Laghdú le haghaidh gach eolas maidir le conas do MIC a athrú.