Le feiceáil anois: Ag Bogadh Tí nó Gnó Féach gach Rud

Ní mór duit cuntas a chlárú le Soláthraí Leictreachais de do rogha féin. Iarrfaidh do sholáthraí do MPRN ort. Is féidir é seo a fháil de ghnáth ó do thiarna talún nó ó do ghníomhaire eastáit, nó is féidir leat dul i dteagmháil le ESB Networks agus an uimhir RM ón méadar a lua agus beimid in ann cabhrú leat. Beidh léamh méadair ag teastáil ó do sholáthraí freisin ón lá a bhogann tú isteach.
Déan teagmháil le do Sholáthraí Leictreachais agus tabhair dóibh an léamh deiridh ar do mhéadar leictreachais. Eiseoidh do sholáthraí bille deireanach chugat ansin.
Déan teagmháil le do Sholáthraí Leictreachais agus tabhair dóibh an léamh deiridh ar do mhéadar leictreachais. Eiseoidh do sholáthraí bille deireanach chugat ansin.
Is é an chéad rud atá le déanamh agat a fháil amach cé chomh fada is atá an soláthar dínasctha. Téigh go dtí Soláthar a Athnascadh le fáil amach na chéad chéimeanna eile.